Jevgeni Tsõpanovi arvustus entsüklopeedia "Komi Respublika" äsjailmunud teisele köitele

ilmus ajalehes Komi Mu (Sõktõvkar) 2. novembril.

Arvustaja tõdeb, et küllaltki soliidses köites sisaldub palju mitmesugust infot. Eriti meeldiv on retsensendile lugeda artikleid komi rahvast, tema kultuurist ja väljapaistvatest komidest. Kuid teises köites on liiga palju sõnu nagu "lespromhoz", "notariat", "plotva" ('särg'), milles pole mingit omapära: särg elab igal pool, metsa töödeldakse üle kogu Venemaa, notariaadid on kogu maailmas. "Mida uut saab siit lugeja?" küsib tuntud keeleteadlane. Ja jätkab:

"Hoopis teine lugu, kui kirjutatakse ainult Komimaale iseloomulikust ja meie inimestest. Näiteks, komi rahva teest tänapäeva poliitikas. Ja tõesti, midagi sellest entsüklopeedias on: märksõnad "Komi Rahva Taassünni Komitee", "komi rahva esimene kongress" "Komi Kotõr" (perestroika ajal taastatud komide rahvusorganisatsioon -- toim märkus). Imestage või ei, kuid rohkem polegi. Isegi tänapäevasest "Komi Kotõrist" on kirjutatud ainult 11 rida (autor Aleksei Popov). Ei esimeses ega teises köites pole sõnagi ühingust Iz'vatas (Ižmakomide keskselts -- toim märkus ), ei komi rahvaparteist Dorjam As'nymös (opositsiooniline populistlikuvõitu rühmitus komide õiguste kaitseks -- toim märkus) ega ühingust Parma, kuigi viimane töötab Moskvas. Aga kaks viimast orgamisatsiooni üllitavad ajalehte ja ajakirja (ajakiri Parma oli esimesi väljaandeid, kus Nõukogude ajal hakati ilmutama tõepäraseid materjale komidest, nende olukorrast ja ajaloost -- toim märkus), töötavad palju, püüavad tõsta eneseteadvust.

Absoluutselt teist pilti näeme, kui otsime venekeelse elanikkonna ühiskondlikke organisatsioone: neist on öeldud peaaegu kõik. Entsüklopeedias on "Komi Vabariigi kasakaorganisatsioonid", "Rus' Petšorskaja", "Vene Kogukondade Kongress", "Meie Kodu On Venemaa", küllaltki palju on kirjutatud Venemaa Föderatsiooni Kommunistlikust Parteist ja Liberaaldemokraatlikust Parteist. Näe missugune rikkus on Komimaalt välja otsitud! Mida on kogu Venemaal, sellest kirjutati, mis ainult Komis on, aga mujal mitte, sellest ei midagi.

Muidugi, kolmeköitelisse entsüklopeediasse absoluutselt kõike haarata on võimatu. Ärritab ainult, et teoses ei pööratud kogu tarvilikku tähelepanu siin elavale rahvale."


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4