Soome-ugri rahvaste
I maailmakongress

Sőktővkar (Komi Vabariik, Venemaa) 1.–3. detsember, 1992

 
   
 

Dokumendid

   
 

Vastukajad

   
 

Pilte

   
  Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee

 

 

 

Rahva Hääl 05.12.1992

Ülemaailmseilt soome-ugri rahvaste kongressilt

Neljapäeval lõppes Komi Vabariigi pealinnas Sõktõvkaris esimene üle-maailmne soome-ugri rahvaste kongress, millelt võttis osa ka Eesti delegatsioon, Kongressi deklaratsioonis väljendatakse muret soome-ugri rahvaste olukorra üle. Samas on öeldud, et "ollakse valmis täitma soome-ugri rahvaste tahet koostööks ning vastastikuse abi osutamiseks õiguse, majanduse, ökoloogia, teaduse, kultuuri, infovahetuse ning sotsiaalsete probleemide vallas".
Võeti vastu ka otsus kõnealuste rahvaste konsultatiivkomitee loomise kohta. Viimasesse valib iga rahvas kaks esindajat. Komitee peakorter hakkab paiknema Helsingis.

Kongressil osalenud Riigikogu liige Andres Heinapuu ütles BNS-ile, et Eesti suurimaks probleemiks suhtlusel Venemaal elavate soome-ugri rahvastega jääb sealpoolse riikliku subjekti puudumine, kellega koostööd teha. "Sealsete vabariikide ja ringkondade parlamendid ei saa esindada soome-ugri rahvaid, kuna viimased on nendes vähemuses," lisas Heinapuu.
Mitmes kongressil kõlanud ettekandes rõhutati, et "soome-ugri rahvad Venemaal oleksid väga rahul, kui neile tagataks inimõigused sellises mahus, nagu Eestis on tagatud teiste rahvaste inimõigused".
Lisaks kongressile toimus Sõktõvkaris ka teadlaste ümarlauakohtumine, kui räägiti etnopoliitilisest olukorrast. Eesti teadlastest esines seal ettekandega Eesti Rahva Muuseumi töötaja Heno Sarv.
Samuti kohtusid kongressile saabunud Ungari, Soome, Eesti ja Venemaa parlamendiesindajad, ent mingeid ametlikke dokumente seal vastu ei võetud.
Eestit esindasid kongressil kultuuritegelased, teadlased, Riigikogu liikmed ning justiitsminister Kaido Kama. Esindust juhtis Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor Tõnu Seilenthal.

<<       
II - Budapest, 1996
III - Helsingi, 2000
IV - Tallinn, 2004