Window to the Finno-Ugric World * Liivi esileht * SURI liivlastest * Liivi linke

Eesti keeles - Viroksi

18.10.1998

Lîvõ Kultûr Tsentõr (Liivin Kulttuurikeskus) ja Liiviläisten ystävät -yhdistyksen

avoin kirje

Latvian tasavallan presidentille, pääministerille ja parlarnentin puhemiehelle

 

Irçllä pidettiin 9.-10.10, Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean kokous, jonka järjestelyistä vastasi komiteassa liiviläisiä edustava Latvian valtion erityisessä suojeluksessa oleva liiviläisten kulttuurihistoriallinen alue "Lîvõd Rânda". Kokouksen jälkeen ilmoitti Latvian ympäristö- ja alueellisen kehittäimisen ministeriön valtiosihteeri Guntis Puíîtis 12.10. "Livõd Rândan" johtajalle Edgars Sîliselle suullisesti "Lîvõd Rândan" toiminnan lopettamisesta 1.1.1999 alkaen.

Me, Liivin Kulttuurikeskus ja Liiviläisten ystävät -yhdistys pidämme "Lîvõd Rândan" toiminnan äkillistä lopettamista Latvian alkuperäiskansan, liiviläisten, kielen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimisen valtiollisen tulkemisen lakkauttamisena, mikä on ristiriidassa Latvian Tasavallan lakien ja asetusten (laki Latvian kansallisten ja etnisten ryhrmien kehityksestä ja oikeudesta kulttuuriautonomiaan 19.3. 1991 ja Ministerineuvoston asetus numero 289, 25.10.1991) sekä kansainvälisten velvoitteiden kanssa (Baltian Assarnblejan päätös 22.4.1995 "Baltian valtioiden alkuperäiskansojen ja kansallisen identiteetin tutkimuksen tukemisesta").

Pidämme tarpeellisena liivin kielen ja kulttuurin, samaten liivin kulttuuriperinnön tutkimisen jatkamista Latvian valtion toimesta. Pidämme tarpeellisena vastaavan valtiollisen strategisen ohjelman koostamista ja sen toteuttamisen jatkuvaa ohjausta vastaavan valtiollisen laitoksen toimesta. Näitä tehtäviä on tähän asti mahdollisuuksiensa mukaan täyttänyt ja voisi katkeamatta edelleenkin täyttää "Lîvõd Rânda".

Valtiollisia velvoitteita alkuperäiskansojen kielen ja kulttuurin tukemiseksi ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ei voi siirtää kansalaisjärjestöille.

 

Me allekirjoittaneet yhdymme täysin Liivin Kulttuurikeskuksen ja Liiviläisten ystävät-yhdistyksen 18.10.1998 päivätyssä kirjeessä esitettyihin mielipiteisiin ja tuemme ko. kirjeessä esitettyjä toimenpiteitä.

 [Allekirjoitukset]

Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * SURI liivlastest * Liivi linke