Tallinn, 14. juuli 2005 Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

9.11.2006

Fenno-Ugria Asutuse Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus:
tel +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2006/p061109est.html

Fotonäitus Ingerisoomlastest

Tartu Ingeri Majas (Veski 35) saab vaadata fotonäitust soomlastest kaasaja Ingeri külaolustikus. Näitus on avatud Ingeri Majas alates k.a novembrist kuni 2007. aasta jaanuari lõpuni.

Pildivalik pärineb Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud välitöödelt Kesk-Ingeri Kupanitsa, Skuoritsa ja Spankkova kihelkondadesse. Enamiku fotode autoriks on Madis Arukask (Tartu ülikool), osal piltidest näeme aga valitud kaadreid videosalvestustest, mille võtjateks Taisto Raudalainen (Eesti Rahvaluule Arhiiv) ja Ergo Västrik (Eesti Rahvaluule Arhiiv).

Naistel on Ingeri pärimuskultuuri hoidjatena olnud läbi aegade keskne roll nii portreteeritakse ka käesolevas väljapanekus peale mõne üksiku erandi vanamemmesid, kellest mitmed on olnud ka tõelised suurjutustajad ning head laulupärimuse tundjad.

Näitus sai teoks tänu Ingerisoomlaste Seltsi ja päevakeskus Tähtvere lahkele toetusele.

Täiendav info

Taisto Raudalainen: tel 6524095