Tallinn, 14. juuli 2005 Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2006/p060906est.html

Maride rahvusliider ei saa osaleda rahvaste õiguste seminaril

Käesoleva nädala alguses selgus, et Mari Nõukogu esimees Vladimir Kozlov ei saa tulla Eestis toimuvale seminarile probleemide tõttu välispassiga.
Rahvusvaheline teoreetiline seminar “Rahvaste õiguste aktuaalsed probleemid” toimub laupäeval 9. septembril algusega kell 12 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Tallinn, Roosikrantsi 6). Seminar on korraldatud MTÜ Rahvaste Õiguste Instituudi ja MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse koostöös. Töökeelteks on eesti ja vene keel.
Seminar algab ettekannetega rahvaste õiguste aktuaalsetest probleemidest. Neid esitavad tuntud soome-ugri rahvaste asjatundjad. Seminarile järgneb ümarlaud, kus osalejad püüavad leida lahendusi küsimustele: Rahvad ja põlisrahvad: kas ja kuidas on neid vaja eristada? Kas suurrahvad vajavad Rahvaste Õiguste Ülddeklaratsiooni? Kuidas vaigistada agressiivset diasporaad?
Üritus lõpeb ingliskeelse raamatu piduliku esitlusega. Raamat “The Rights of Peoples: Ideals and Reality”, Tartu 2006, 96 lk., sisaldab ettekandeid, mis peeti 21.-22. augustil 2004. aastal toimunud rahvusvahelisel konverentsil "Rahvaste õigused: ideaalid ja reaalsus" (vt. http://www.unpo.ee/et/tegevus/konverents2004.html). Artiklite kõrval on raamatus ka eesti avaliku elu tegelaste tervitused konverentsile ja Rahvaste Õiguste Ülddeklaratsiooni tekst, mis võeti vastu 2001 aastal Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VI Peaassambleel.
Probleemid Vladimir Kozlovi välispassiga algasid juba maikuus. Venemaa võimud tõstsid Vladimir Kozlovi 15. mail 2006 rongilt maha, kui ta oli minemas muuseumitöötajate kursustele Soome. Ettekäändeks oli rikutud pass: keegi oli Vene piiril V. Kozlovi välispassist kaks lehti välja rebinud, mis tegi passi kõlbmatuks. (Vt. SURI pressiteade http://www.suri.ee/press/2006/p060517est.html). Pärast seda juhtumit V. Kozlovil vaatamata pidevatele katsetele ei õnnestunud uut välispassi vormistada, kuigi ametlikult on tänavu Venemaal välispassi vormistamise aeg kõige rohkem üks kuu.
Esindamata Rahvaste Organisatsioon (ERO), inglise keeles - Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), on 1991. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab rahvaid ja riike, kelle enesemääramisõigus on suuremal või vähemal määral piiratud ja kes seetõttu ei ole esindatud Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. Tänase seisuga kuulub EROsse üle 60 liikmesrahva. Viis endist ERO liiget on saavutanud täieliku iseseisvuse ning võetud vastu ÜRO-sse: Eesti, Läti, Armeenia, Gruusia ja Belau. Enam infot ERO kohta, samuti jooksvaid uudiseid, raporteid jne. pakub www.unpo.org.


KAVA
Rahvusvaheline teoreetiline seminar
“Rahvaste õiguste aktuaalsed probleemid”, 09.09.2006
Tallinn, Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III korruse saal

12.00 Avasõna – Linnart Mäll, Rahvaste Õiguste Instituudi direktor

Ettekanded
1. Konstantin Zamjatin (Udmurtia) Põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni vastuvõtmise protsessi kajastus venekeelses meedias
2. Aleksanteri Kirjanen (Ingeri) Ingerisoomlaste õiguste taastamise probleemid
3. Vassili Nikolajev (Mari) Sõnavabadus Mari Eli Vabariigis
4. Heno Sarv (Eesti) Kas mõistete "rahvas" ja "põlisrahvas" kasutamine aitab lahendada setu kriisi?

14.15 Kohvipaus (EKI II korruse väikses saalis)

15.00 Ümarlaud teemadel (EKI II korruse väikses saalis):
1. Rahvad ja põlisrahvad: kas ja kuidas on vaja neid eristada?
2. Kas suurrahvad vajavad Rahvaste Õiguste Ülddeklaratsiooni?
3. Kuidas vaigistada agressiivset diasporaad?

17.00 Raamatu “The Rights of Peoples: Ideals and Reality” pidulik esitlus.
_____________________________________