Tallinn, 14. juuli 2005 Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2006/p060803est.html

Eesti lastelt taheti Mari Eli Vabariigis sõrmejälgi võtta

2. augustil kell 15.05 Moskva aja järgi saabus soome-ugri lastelaagrisse Marimaal miilits, kes teatas, et soovib eestlastelt kui välismaalastelt võtta sõrmejälgi.

XV. soome-ugri lastelaager toimub 28. juulist 7. augustini Jaltšiki puhkemajas Volzhski rajoonis Marimaal, kus osaleb Mari Eli Vabariigi haridusministeeriumi kutsel ka kümme Eesti last koos kahe saatjaga. 2. augustil oli laagris Eesti päev.

Delegatsiooni juht Kersti Sepper kutsus kohale laagriülema ja tõlgi, saamaks selgust sellise nõudmise põhjuste kohta: Ei ole ju Eesti delegatsioon rikkunud viisarezhiimi ega teinud midagi seadusevastast. Seepeale paluti esitada ühe lapse pass viisa õigsuse kontrollimiseks. Viisa andmed kirjutati üles.

Miilits selgitas, et Euroopas olevat hiljuti vastu võetud seadus välismaalastelt sõrmejälgede võtmise kohta. Sepper pani selle kahtluse alla ja lõpuks jäid sõrmejäljed siiski võtmata.

______________________________