Tallinn, 14. juuli 2005 Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2006/p060725est.html

Eesti lapsed lähevad lastelaagrisse Marimaale

26. juulil asub Tallinnast Moskva rongiga teele Marimaa poole 12-liikmeline delegatsioon, mis koosneb lastest ja nende saatjatest. Eesmärgiks on osalemine soome-ugri lastelaagris 28. juulist – 7. augustini. Käesoleval aastal toimub see nüüd juba traditsiooniliseks saanud laager deviisi all “15 aastat soome-ugri rahvaste lastelaagreid Marimaal”. Kutse eesti laste osalemiseks lastelaagris saabus Mari Eli Vabariigi Haridusministeeriumist Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumisse.

Reisi korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus EV Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasabil. ______________________________