Tallinn, 14. juuli 2005 Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2006/p060530est.html

15 aastat Fenno-Ugria taasasutamisest

1927.a. loodud Fenno-Ugria Asutus tähistab 3. juunil kell 14.00 – 18.00 Eesti Vabaõhumuuseumis oma tegevuse taastamise 15. aastapäeva. Sel päeval toimub muuseumis soome-ugri rahvaste päev. Päeva raames on võimalik tutvuda nii Fenno-Ugria Asutuse kui ka Eestis tegutsevate soome-ugri rahvaste seltsidega. Välja on pandud soome-ugri rahvaid ja nende seltse tutvustatvad stendid, samuti nende rahvaste käsitöid, raamatuid ja infomaterjale. Esinevad siinsete soome-ugrilaste (mordvalaste, ingerisoomlaste, udmurtide) folklooriansamblid, lisaks tšuvašid ja ka Mordva Riikliku Ülikooli folklooriansambel "Kelu".

Kõrvuti sellega on Fenno-Ugria taasasutamisele pühendatud Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst 10) 26. maist kuni 12. juunini avatud näitus "Fenno-Ugria: 15 aastat taasasutamisest".

Pärast taastamist 1991. aastal on MTÜ Fenno-Ugria Asutus kujunenud eelkõige idapoolsete soomeugrilastega suhtlemise keskuseks. Fenno-Ugria õlul on Eesti esindamine Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees ja soomeugrilaste maailmakongresside ettevalmistamine. Fenno-Ugria korraldamisel toimuvad üle-eestilise suurüritusena iga aasta oktoobris hõimupäevad, samuti tähistatakse soome-ugri rahvaste rahvuslikke tähtpäevi. Fenno-Ugria on korraldanud kuuenda soome-ugri folkloorifestivali 1997. aastal, teise soome-ugri ajalookongressi 1998 ja kolm etnofuturismi konverentsi. Neilt konverentsidelt on etnofuturism levinud nii itta kui põhja ning on muutunud esimeseks Eestist lähtunud kunstivooluks. Fenno-Ugria Asutuse korraldamisel toimus 2004. a Tallinnas Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress. Fenno-Ugria kaasabil on kümned organisatsioonid ja sajad inimesed leidnud omale Venemaa soome-ugri aladelt koostööpartnerid. Ka on Fenno-Ugria algatanud soome-ugri üliõpilaste koolitamise Eestis ning tulnud välja mõttega luua soome-ugri rahvaste toetuseks Hõimurahvaste Programm, idee, mille Eesti riik täide viis.

Fenno-Ugria juures töötav Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus (SURI) on pannud aluse soomeugrilaste meedia-alasele koostööle. Selleks on SURI muuhulgas korraldanud 1997. aastal seminari “Internet soome-ugri inforuumis” ja 2000. aastal Põhja-Euraasia põlisvähemuste meediaümaralaua. Nende kohtumiste tulemusena on moodustunud soome-ugri infovõrk ning loodud analoogne infokeskus Komi Vabariigis Venemaal.

Pressiteate koostas

Jaak Prozes, Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskuse juhataja
jprozes@eki.ee ; 6445119, 50 12319

______________________________