Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

04.11.2003

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

 

 

Soome-Ugri rahvaste Infokeskuse pressiteade

Vene vastuluure ei leidnud soome-ugri ajaloolaste hulgast spioone

Eile levitasid Venemaa infoportaal Region 12 ja infoagentuur Regnum teadet,
mille järgi Venemaa vastuluure otsis Joškar-Olas toimunud III soome-ugri
ajalookongressil osalenute hulgast luurajaid.

Venemaa Föderaalse Julgeolekubüroo (FSB) Marimaa Vabariigi osakonna ülem
Nikolai Dolgopolov tunnistas ajakirjanikele, et “tšekistid” kontrollisid
kongressile saabunud välismaalasi ja avastasid, et kõik väliskülalised tulid
tõepoolest Marimaale “tegema teadust ja ei midagi muud”. FSB osakonnast
seletati, et varem on olnud juhtumeid, kus teadlaste või misjonäride maski
all Marimaale saabunud külalised tegelesid luurega. FSB lisas veel, et on
varem takistanud ühe välismaalase tegevust, kes kogus mitmesugust
informatsiooni olukorrast vabariigis.

Kongressil sektsiooni juhtinud eesti etnogeograaf Heno Sarv ütles
Infokeskusele, et tema küll mingit kontrollimist tähele ei pannud.
Kongressil osales võrreldes eelmistega rekordiliselt vähe lääne teadlasi:
Eestist lisaks Heno Sarvele Indrek Jääts, Soomest Seppo Lallukka, Ildiko
Lehtinen, Mika Lavento ja Arpo Juntunen, Ungarist Péter Domokos ja István
Fodor ning USA kodanik Marc Lincoln Chamberlain. Ülejäänud umbes kolmesajast osalenust olid Venemaa kodanikud.

Kongressi eel levisid kuuldused, et Marimaa Vabariigi president Leonid
Markelov oli esitanud kongressi korraldajatele nõudmise kontrollida
välismaiseid osalejaid ning temale mittelojaalsed kutsumata jätta.
Teadlastest korraldustoimkond ei olevat sellega nõustunud. 2001. aasta
detsembris avaldas Soome ajaleht Helsingin Sanomat Markelovi
rahvuspoliitikat kritiseeriva artiklisarja, mis äratas mõningast
rahvusvahelist vastukaja. Nikolai Dolgopolov on juba 2000. aastal antud
intervjuus kõnelnud, et eestlased ja soomlased tahtvat Marimaa Vabariiki
Venemaast eraldada:

“Viimastel aastatel oleme tõkestanud terve rea soomlaste, ungarlaste ja
eriti eestlaste katseid kasutada soome-ugri sidemeid vabariigisisese
olukorra teravdamiseks ning separatistlike meeleolude provotseerimiseks kuni
vabariigi Venemaast eraldamiseni.” Esimene soome-ugri ajalookongress toimus
Soomes Oulus 1993. ja teine Tallinnas 1998. aastal. 28. oktoobrist 1.
novembrini toimunud Joškar-Ola kongressi teemaks oli “Soome-ugri rahvaste
kujunemine, ajalooline vastastikune mõju ja kultuurisidemed”. Kõneldi
soomeugrilaste ajaloo kõigist perioodidest esiajaloost tänapäevani. Kongress
toimus Marimaa Vabariigi valitsuse, Mari Keele, Kirjanduse ja Ajaloo
Instituudi ning Mari Ülikooli korraldusel. Järgmise ajalookongressi aeg ja
koht jäi kindlaks määramata. Küll aga olid Marimaa korraldajad nõus avaldama
koos III kongressi materjalidega ka Tallinna kongressi ettekanded, mida
Ajaloo Instituut pole siiani üllitada suutnud.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
andres@suri.ee, 056 954 740

Loe veel:

http://www.suri.ee/il/2000/5/marichk.html
http://www.suri.ee/press/2001/1217mari.htm
http://www.suri.ee/press/2002/index.html
Kongressi kava: http://gov.mari.ru/rep/fu-program.doc