Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

16.06. 2003

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

 

Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee teeb Hantõ-Mansiiskis Tallinna kongressi ettevalmistustöid

Täna, 16. juunil alustas Hantõ-Mansiiskis Venemaal kahepäevast istungit Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee. Peamiselt keskendutakse soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi ettevalmistamisele. Kongress toimub 2004. aasta augustis Tallinnas.

Istungi avas täna hommikul tervitussõnadega Hantõ-Mansiiski Autonoomse Ringkonna Duuma esimees, Konsultatiivkomitee liige hant Vassili Sondõkov.

Konsultatiivkomitee istungil jätkatakse 15.-19. augustil 2004 Tallinnas toimuva soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi ettevalmistustöid. Kinnitamisele tuleb kongressi peateema ning sektsioonide temaatika. Eesti korralduskomitee poolt välja pakutud maailmakongressi peateema “Noored – võti soome-ugri rahvaste tulevikku” kiideti põhimõtteliselt heaks juba eelmise aasta lõpus. Sektsioonide temaatikat täiendatakse, seni välja pakutud käsitlemist vajavaid teemasid on nt “uurali keelte õpetus ja kasutus lasteaedades ning koolides, võimalused, metoodika (keelekümblus jm)”, “põlisrahva kultuuri edasiandmisviisid järgmisele põlvkonnale 21. sajandil”, “uurali rahvaste lastekirjandus”, soomeugri- ja samojeedikeelsed laste- ja noortesaated raadios ja televisioonis”, “rahvusliku keelelise ja kultuurilise keskkonna loomine internetis”, “soome-ugri ja samojeedi noorsoo tervislik seisund” jne.

Lisaks kongressi ettevalmistamisele on istungi päevakorras setod. Seto Kongressi Vanembide Kogo liige Kairi Leivo annab üle setode taotluse Konsultatiivkomitees täisliikme staatuse saamiseks. Setod deklareerisid end omaette rahvaks läinud aasta oktoobris VI Seto Kongressil.

Konsultatiivkomitee istungil Hantõ-Mansiiskis osalevad ungarlaste, hantide, manside, komide, udmurtide, vepslaste, karjalaste, Tveri karjalaste, isurite, Ingeri soomlaste, soomlaste, eestlaste ja setode esindajad.

Eestist sõitsid Konsultatiivkomitee istungile eestlaste ja liivlaste koordinaator Andres Heinapuu ning setode esindajana Kairi Leivo.


Eva Saar
Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi sekretär
kongress@suri.ee
tel +372 6 449 270

Täiendavat informatsiooni kongressi kohta: http://www.suri.ee/kongress