Ungari hõimusuhete kroonika 1999

 

Märtsi lõpust alates on Vajdas?gi (Vojvodina, Põhja-Serbia) ungarlased asunud Serbia mobilisatsiooni ja NATO pommirünnakute eest Ungarisse põgenema. Vajdas?gis elab ühtekokku 350 000 ungari rahvusvähemuse esindajat. "Ungari valitsus teeb oma NATO-meelset poliitikat ajades Vajdas?gi ungarlaste olukorra ainult hullemaks," ütles intervjuus Ungari riigiraadiole aprilli algul Vajdasįgi Ungarlaste Liidu esimees Jószef Kasza

16.-27. augustini toimus Ungaris Szombathelys 6. hungaroloogia suveülikool Venemaa soomeugrilastele, mille on algatanud kuus aastat tagasi ajalooprofessor Antal Bartha. Suveülikooli peakorraldajaks oli Szombathely Daniel Berszenyj nimelise pedagoogikaülikooli uurali filoloogia õppetool eesotsas kateedrijuhataja Janos Pusztayga. Käesoleval aastal toetasid suveülikooli korraldamist Soome-Ugri Rahvaste Maailmakongressi ungari rahvuslik organisatsioon ja Ungari kultuuri- ja haridusministeerium.Lähemalt loe Erik Juzykaini ülevaatest.

.19. septembril toimus Helsingis Soome-Eesti-Ungari hõimukoostöönõupidamine. Lisaks võõrustajatele eesotsas M.A.Castréni Seltsi esimehe Ildiko Lehtisega võtsid sellest osa Ungari Reguly Seltsi aseesimees Marta Csepregi ning Krista Sürje ja Andres Heinapuu Fenno-Ugriast. Andres Heinapuu edastas Soome ja Ungari partneritele Haridusministeeriumilt saadud väärinformatsiooni, et järgmise aasta riigieelarvesse on planeeritud raha Hõimurahvaste abiprogrammi käivitamiseks.

22. oktoobrist 9. novembrini oli Lühikese Jala Galeriis Tallinnas väljas ungari kunstniku Gabor Munkacsi tekstiilide näitus. Näitusega tähistati Ungari rahvuspüha – 1956.a revolutsiooni alguspäeva. Näituse avamisel sõnas Ungari Instituudi direktor Urmas Bereczki, et tekstiilinäitusega Ungari rahvuspüha tähistamine on asjakohane, sest 1956.a revolutsiooni sümboliks sai samuti kangas: Ungari trikoloor, mille keskel oli auk – lipust oli stalinistlik sümboolika välja lõigatud. Näitusel väljas olnud kangad on galerii esindaja Kadri Viirese sõnul maskuliinselt massiivsed ja väga meditatiivsed. Ungari Instituudi vahendatud näituse avamisel viibis ka Ungari suursaadik Eestis Bela Javorszky abikaasaga.

26.-28. oktoobril toimus Budapestis VIII soome-ugri telesaadete festival. Peaauhinna sai teleraadiokompanii Komi Gor õppesaade "Kekönatš", publikuauhinna samuti komide saade lasteaiaonust, kes rahvuslikku kultuuri ja kombeid õpetab. Neile, kel õnnestus seda näha, tundus tugevaim programmiväliselt näidatud Hantõ-Mansiiski programm. Samas ja samal ajal toimus ka Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee meedia ja informatsiooni töörühma koosolek, millel tõdeti, et kui soome-ugri televisioonide koostöö toimub regulaarsel alusel, siis muude meedia- ja infoasutuste kontaktid on juhuslikud. Ajalehe Komi Mu esindaja ettepanekul otsustati otsida võimalusi lehemeeste kokkutuleku korraldamiseks. Tõdeti, et kuna järgmise aasta detsembris Helsingis toimuval Soome-ugri rahvaste III maailmakongressil on sektsioonide tööks eraldatud ainult üks päev, tuleb kohe alustada tööd meedia ja informatsiooni sektsiooni ettevalmistamiseks. Tehti ettepanekuid temaatika täpsustamiseks ning otsustati korraldada 2000. aasta kevadel Eestis järgmine töörühma koosolek, kus koostataks sektsiooni töökokkuvõtte eelnõu.

Oktoobrist alates töötab Tallinnas pärast rohkem kui 70-aastast vaheaega Ungari suursaatkond.

5. novembril avati TÜ Raamatukogu kataloogisaalis ungari raamatugraafiku György Liptaki (1951) näitus, millega tähistati ka algavat Eesti Raamatu Aastat. György Liptak on illustreerinud palju klassikalisi kirjandusteoseid, kuid oma lemmikvaldkonnaks peab ta muinasjutte. Vastukaaluks kergesti mõistetavatele ja värvikirevatele jutustavatele illustratsioonidele loob György Liptak ka abstraktsemat vabagraafikat.