Mordva kroonika 1999

 

30. märtsil autasustati ersa poetessi Mariz Kemali (Raisa Kemaikinat) Venemaa Trüki- ja Informatsioonikomitee aukirjaga aktiivse loomingulise töö eest ajakirjas "Sjatko".

16. aprillil korraldas Rjabovi nim. Ersa Keele Päästmise Fondi juhatus ersa keele päeva puhul piduliku koosoleku, millel räägiti fondi poolt aasta jooksul korraldatud üritustest ning ajakirjast "Sjatko", mis tähistas oma 70. sünnipäeva.

21.-23. aprillini viibis Eestis delegatsioon Mordva Vabariigist. Delegatsioon tutvus Tallinna linnaga ja külastas Fenno-Ugria Asutust, Pedagoogikaülikooli, ajakirja "Tallinn" toimetust, Isamaaliitu, Soome Instituuti ja Tartu Ülikooli. Külalised osalesid 23. aprillil ersa keele päevale pühendatud hõimuõhtul Fenno-Ugria Tartu keskuses. Esines ansambli "Torama" juht Vladimir Romaškin ja puukunstnik Pjotr Rjabov. Üritusele olid sõitnud ka Tallinnas õppivad ersa stipendiaadid.

Külalisi ja nende vastuvõtjaid Tartus
23. aprillil Mordva lipuga:

Esireas: ansambli "Toorama" juht Vladimir Romaškin, Kauksi Ülle, pillimees Ain Raal, hilisem Ersa ja Mokša Sõprade Seltsi esimees Indrek Särg, Ats Särg, puukunstnik Pjotr Rjabov.

Seisavad: Ajalehe Erzjan Mastor ajakirjanik Grigori Mussaljov, üliõpilane Vitali Romaškin, Tartu ersad Viktor Danilov ja Niina Aasmäe, autojuht-ihukaitsja ning publitsist Vahur Afanasjev.

Foto: Taive Särg

17. juulil toimus Pokšignadbue (Bolše-Ignatovo) maakonna Tšukal’i küla lähedal väljal Rasjkenj ozks ehk ‘rahvapalumine’, millele olid kutsutud esindajad kõigist paigust, kus ersalased elavad. Rahvapalumine toimus täpselt selles kohas, kus ersa rahvas viimati 370 aasta eest oma suurkogunemist pidas. Pikemalt loe FU infolehest: Raskjkenj Ozks Ersa- ja Järvamaal ja Raskenj Ozks Ersamaal.

6. oktoobril avati Saranskis (Mordva vabariik, Venemaa) Mordva Rahvuskultuuri Muuseum. Avamisest võtsid osa Vabariigi Juht Nikolai Merkuškin, valitsuse esimees V. Volkov ja Mordva Vabariigi Riigikogu esimees Valeri Ketškin.

7. ja 8. oktoobril toimus Saranskis III mordva (mokša ja ersa) rahva kongress. Loe: venekeelseid dokumente ja vastukajasid Mordva ajakirjandusest; kaht vastukaja kommentaariga eesti keeles.

30. ja 31. oktoobril toimusid Tšeljabinski oblasti Troitski rajoonis mordva kultuuripäevad. Korraldati ümarlaud teemal "Mordvalased Uuralis: ajalugu ja tänapäev", toimusid näitused, esinesid folklooriansamblid Mordvamaalt.

7. november oli Mordva Vabariigi juhi Nikolai Merkuškini ukaasiga kuulutatud üksmeele ja leppimise päevaks. Vastavalt valitsuse määrusele korraldasid Saranski linnavalitsus ja kultuuriministeerium sel päeval Saranskis Sovetskaja väljakul galakontserdi ja muid kultuuriüritusi. Toimus ka rahvatarbekaupade laat, kus hinnad olid alandatud kuni 20%.

12. novembril sai 80-aastaseks ersa kirjanduse patriarh Kuzma Abramov, kelle õnnitlejate hulgast ei puudunud ka Mordva Vabariigi administratsioon. Abramovi tähtsamad teosed on ajaloolised romaanid "Purgaz" (1991) ja "Vabaduse eest" (1994), mis käsitlevad ersade muistset iseseisvusvõitlust.

25. novembril asutati Tartus Eesti Ersa-Mokša Sõprade Selts. Seltsi põhieesmärgiks on ersa ja mokša keele ja kultuuri toetamine, uurimine ning tutvustamine Eestis ja mujal maailmas. Seltsi tegevus tahetakse kujundada sarnaselt Soome Tuglas-Seuraga, mis omal ajal tõhusalt toetas eestlaste rahvuskultuuri. Seltsi asukoht on esialgu Fenno-Ugria Tartu keskuses Kuperjanovi 16, asutajaliikmeteks seitseteist teadlast, muusikut ja üliõpilast. Juhatuse liikmed on Toomas Help, Indrek Särg (esimees) ja Taive Särg. Lähemat infot võib küsida välkpostiaadressil taive@haldjas.folklore.ee , loe ka vestlusringi asutajatega 2000. aasta 1. infolehest.


© SURI, 1999/2000