Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 22. 01. 2003

Ingrid Rüütel jagab Fenno-Ugria Hõimuklubis muljeid soome-ugri maailmakongressidelt

Homme, 23. jaanuaril, esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Ingrid Rüütel teemal “Soome-ugri maailm ja soome-ugri maailmakongressid”. Soome-ugri maailma üks tuntumaid folkloriste, doktor Ingrid Rüütel on osalenud kahe soome-ugri rahvaste maailmakongressi kultuurisektsioonis, milles on tehtud vast kõige sisulisemat tööd hõimurahvaste kultuuride ja keelte kaitseks. Ta ettekanne paneb kongressidel tehtu laiemasse perspektiivi seoses tema pikaajalise praktilise tööga samal alal.

Soome-ugri rahvaste maailmakongressid on valitsustest sõltumatud sugulasrahvaste esindusfoorumid, mis toimuvad iga nelja aasta järel. Kongresside laiem eesmärk on soome-ugri rahvaste rahvusteadvuse, kultuuride ja keelte arendamine ja kaitsmine ning võitlus soome-ugri vähemuste õiguste eest.

Soomeugrilaste kongressidel on igal rahval, hoolimata tema suurusest või väiksusest, võrdne hääleõigus.

Esimene soomeugrilaste maailmakongress toimus detsembris 1992 Venemaal, Komi Vabariigi pealinnas Sõktõvkaris. Seal määrati kindlaks edasised koostööprintsiibid ning moodustati Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee, mille ülesandeks jäi kongresside ettevalmistamine, koostöö korraldamine kongresside vahel. Veel enne järgmist kongressi asus konsultatiivkomitee osalema ÜRO Inimõiguste Komitee põlisrahvaste töörühmades.

1996. aasta augustis Budapestis toimunud teise kongressi patrooniks oli Ungari president Arpád Göncz. Kongressi plenaaristung toimus parlamendihoones. Esmakordselt oli kongressi töö jagatud sektsioonidesse.

2000. aasta detsembris toimus kolmas kongress Helsingis Finlandia-talos. Kongressi patrooniks oli Soome parlamendi spiiker Riitta Uosukainen. Esmakordselt võtsid kongressist osa kõigi soome-ugri riikide presidendid. Oma tervituse lõpuks kutsus Eesti Vabariigi president nelja aasta pärast kongressi Eestisse.

Tuleval aastal Tallinnas toimuva kongressi teemaks on “Noored – soome-ugri rahvaste tuleviku võti”.

Kindlasti on olulised kongressidel vastuvõetud dokumendid ja koostööplaanid, kuid niisama tähtis on, et ohustatud hõimurahvaste esindajad saavad kongressil tunda end ühtse suure perena, ammutades jõudu raskeks töös oma rahvaste keelte ja kultuuride kaitsel.

***

6. veebruaril tähistab Hõimuklubi saami rahvuspüha. Vaatame Paul-Anders Simma dokumentaalfilmi “Andke tagasi meie luukered” ja Kaidor Kahari lühifilmi Saamimaal elavast eesti-saami perekonnast. Võimalik üllatuskülaline.

20. veebruaril näidatakse uurimusfilmi udmurtide identiteedist “Päikeselapsed”.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtu algab kell 18.00, osavõtt on vaba ja tasuta.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail suri@suri.ee,
tel 644 92 70, 056 954 740

soome-ugri rahvaste II maailmakongressi resolutsioon

tagasi