MAAILMA SOOME-UGRI RAHVASTE KOOSTÖÖ PÕHIMÕTETE, EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE

DEKLARATSIOON

Meie, soome-ugri rahvaste esindajad, soome-ugri rahvaste maailmakongressi delegaadid ja osalejad, lähtudes tämapäeva tegelikkusest, mis annab ajaloolise võimaluse teoks teha meie rahvaste koostööpüüdlusi,
väljendades muret soome-ugri rahvaste olukorra üle, austades meie rahvaste ajalugu, pärimust, kultuuri, keeli ja rahvuslikku eneseväärikust, tundes vastutust meie rahvaste arengu eest oma kultuuri ja eluviisi alusel,
seades eesmärgiks rahvusvaheliste normide kehtestamise rahvaste enesemääramise õiguse, põlisrahvaste, rahvusvähemuste ja inimõiguste alal,
deklareerime järgnevat:

Sõktõvkar, 3. detsember 1992
Soome-ugri rahvaste maailmakongress