Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade
29. mai 2001

Hõimuklubi lõpetab esimese hooaja

 

31. mail kell 17.00 algab Fenno-Ugria Hõimuklubi esimese hooaja pidulik lõpetamine (Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumis, Vene 22), kus tehakse möödunud hooajast kokkuvõtteid ning räägitakse sügishooaja plaanidest. Esineja haigestumise tõttu ei tee muusikat liivlased, vaid Valju Kasuka trio, kes esitab ungari, soome ja eesti rahvamuusikat. Õhtu lõpetatakse ilusa ilma korral Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi õuel, keelekastet, suupistet ja muusikat pakutakse iga ilmaga.

Fenno-Ugria Hõimuklubi alustas tegevust käesoleva aasta 8. veebruaril, kokku on seni toimunud kaheksa klubiõhtut. Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas avaliku loengu vormis toimunud klubiõhtutel on üles astunud hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Kuulatud on ettekandeid soome-ugri rahvaste praegusest kultuurilisest, sotsiaalsest, poliitilisest ja majanduslikust olukorrast, vaadatud filme ja kuulatud filmitegijate endi kommentaare. Räägitud on ka fennougristika uuematest arengusuundadest ja UNESCO rollist Euroopa vähemuskultuuride toetamisel.

Hõimuklubi on leidnud rohket osavõttu, keskmiselt on igal klubiõhtul olnud külalisi 50, vahel ka ligi 90. Publiku vanuse ning tausta kohta üldistusi teha ei saa, neid on põhikooliealistest pensioniealisteni välja, rohkelt on õpetajaid ja üliõpilasi, kuid ka väga paljude teiste elualade esindajaid. Kindlasti on Hõimuklubi populaarsuse üks põhjusi see, et üritus on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Avaldame tänu Vanalinna Hariduskolleegiumile ja Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi direktorile Kaupo Padarile, kes on gümnaasiumi ringauditooriumit koos tehnikaga Hõimuklubile täiesti tasuta kasutada andnud.

Fenno-Ugria Hõimuklubi alustab sügishooaega neljapäeval, 13. septembril kell 18.00 Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumis (Vene 22) Mart Meri ettekandega ”Kuidas soomeugrilasest president saab”.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent
kirsti@suri.ee
tel 6449 270

Täiendav info: Jaak Prozes, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus, jprozes@eki.ee, tel (0)6445119


Tagasi