Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade
15. mai 2001

Hõimuklubis lähihõimlastest karjalastest

Ülehomme, 17. mail kell 17.00 peab Fenno-Ugria Hõimuklubis (Tallinn, Vene 22) ettekande Tallinna Pedagoogikaülikooli läänemeresoome keelte professor Jaan Õispuu, kes räägib teemal “Karjalased ja karjala keel aastatuhande vahetusel”.

Jaan Õispuu: “Karjalased on eesti lähisugukeelt kõnelev rahvas. Karjala keele peamurded (päriskarjala, aunus e livvi ja lüüdi) erinevad üksteisest palju. Lüüdi murret on ajuti peetud koguni iseseisvaks keeleks. 1989. aasta rahvaloenduse andmeil elas Nõukogude Liidus umbes 131 000 karjalast. Karjalaste peamisi asualasid on kaks: Karjala vabariik ja Tveri oblast. Eestis elas 1989. aastal 881 karjalast.

Nõukogude perioodil oli karjala keel kõnelejaskonnalt suurim kirjakeeleta keel Nõukogude Liidus. Lühiajalise kirjakeele kasutamise kogemuse said karjalased 1930-ndail aastail. 1990. aasta kujunes karjala keele ja identiteedi ajaloos tähtsaks: ilmusid esimesed aabitsad, alustati karjala keele õpetamist koolides ja karjala keele õpetajate ettevalmistamist Petroskoi Riiklikus Ülikoolis; anti välja karjalakeelse ajalehe Oma Mua esimesed numbrid, loodi Karjala Rahva Liit. 1990-ndate aastate alguses tekkis teisigi rahvusseltse ja -organisatsioone. Viimast aastakümmet võib õigusega pidada karjala keele ja kultuuri velmamise kümnendiks.” Kuigi karjala keele staatus on viimasel ajal tõusnud, hääletas Karjala Vabariigi seadusandlik kogu 2000. aasta detsembris karjala keele teiseks riigikeeleks muutmise vastu.

31. mail toimub Fenno-Ugria Hõimuklubi esimese hooaja pidulik lõpetamine, kus tehakse möödunud hooajast kokkuvõtteid ning räägitakse sügishooaja plaanidest. Sel puhul esitatakse liivi luulet koos muusikalise saatega. Esinejad on Julgi Stalte, Jaan Sööt ja Ulla Ernðtreit. Ilusa ilma korral lõpetatakse õhtu meeleolukalt keelekaste, suupiste ja muusikaga Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi õuel.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Avaldame tänu Vanalinna Hariduskolleegiumile ja Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi direktorile Kaupo Padarile, kes on gümnaasiumi ringauditooriumit koos tehnikaga Hõimuklubile täiesti tasuta kasutada andnud.

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent
kirsti@suri.ee
tel 6449 270
http://www.suri.ee/klubi.html

Täiendav info: Jaak Prozes, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus,
jprozes@eki.ee , tel (0)6445119


Tagasi