31. mai 2001

Hõimuklubi esimese hooaja pidulik lõpetamine

Valju Kasuka trio Foto: Anne-Malle Hallik


31. mail toimus Fenno-Ugria Hõimuklubi esimese hooaja pidulik lõpetamine, kus tehti möödunud hooajast kokkuvõtteid, tänati esinejaid ja kuulajaid ning räägiti sügishooaja plaanidest. Muusikat tegi Valju Kasuka trio, kes esitas ungari, soome ja eesti rahvamuusikat.

Fenno-Ugria Hõimuklubi alustas tegevust käesoleva aasta 8. veebruaril, esimesel hooajal toimus kaheksa klubiõhtut. Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas avaliku loengu vormis toimunud klubiõhtutel on üles astunud hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Kuulatud on ettekandeid soome-ugri rahvaste praegusest Foto: Anne-Malle Hallikkultuurilisest, sotsiaalsest, poliitilisest ja majanduslikust olukorrast, vaadatud filme ja kuulatud filmitegijate endi kommentaare. Räägitud on ka fennougristika uuematest arengusuundadest ja UNESCO rollist Euroopa vähemuskultuuride toetamisel.

Hõimuklubi on leidnud rohket osavõttu. Publiku vanuse ning tausta kohta üldistusi teha ei saa, neid on põhikooliealistest pensioniealisteni välja, rohkelt on õpetajaid ja üliõpilasi, kuid ka väga paljude teiste elualade esindajaid. Kindlasti on Hõimuklubi populaarsuse üks põhjusi see, et üritus on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid Foto: Anne-Malle Hallikkohustusi pole.

 

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi