Livõd It 80

Tänavu aprillikuu teisel päeval tähistas Livõd It (Liivlaste Liit) oma 80. tegevusaastat. Sõpru ja õnnitlejaid võõrustasid sel puhul Riias Läti Seltsi majas Liivlaste Liidu esimees Aldis Ermanbriks, liivlaste kultuur-ajaloolise kaitseala "Livõd Randa" (Liivi Rand) direktor Edgars Silis, liivlastest Läti parlamendisaadik Ilmars Geige, perekond Stalted, Dambergid jt.

Tervitussõnavõttudega esinesid pidupäeva puhul külalistena teiste seas Eesti Vabariigi suursaadik Lätis Toomas Lukk, Soome Vabariigi suursaadik Lätis Kirsti Eskelinen-Liukkonen, Läti integratsiooniminister Nils Muiznieks. Fenno-Ugria Asutuse õnnitlused viis kohale Eha Viluoja.

Tähtpäeva ilmestasid ansamblid "Livlist" (Riia) ja "Kandla" (Ventspilsist).
Liivlased on väiksemaid praeguseni kestnud soome-ugri rahvaid. Tänapäeval räägib liivi keelt emakeelena kümmekond inimest.

Liivlaste Liit asutati liivlaste kultuurilise õitsenguaja algul 1923. aastal, selle esimeseks esimeheks oli Korli Stalte. Sama aasta tähistab ka liivi keele õpetamise algust koolides. Liit on olnud liivlaste kultuuriliseks selgrooks ja tugipunktiks, seades eesmärkideks liivi keele alalhoidmise, liivlaste silmaringi laiendamise, liivlaste majandusliku ja ühiskondliku elu parendamise.

Liivlaste Liidu olulisust hinnates ütles Liivisõprade Ühingu esimees, Emakeele Seltsi juhatuse liige, TÜ läänemeresoome keelte professor Tiit-Rein Viitso FU Infolehele: “Liivlaste Liit on ainukene liivlaste organisatsioon, millel on juured.”
Professor Viitso kinkis Liivlaste Liidule sünnipäevaks kaktuse, sest see on oma olemuselt liivlastele väga lähedane: “Kaktus on väike, ei aja peremeest toast välja. Kaktus on Lätimaal võõramaa taim ja liivlased kaasajal ei ela enam liivlaste maal, s.o Liivi rannas. Kaktusel on okkad, liivlased vajavad enese teostamiseks Lätimaal okkaid. Nagu liivlased Liivi rannal, nii on ka kaktus võimeline elama vähenõudlikult.”

Liivlaste Liidu daatumeid:
1923, 2. aprill Liivlaste Liidu asutamine
1923 liivi keelt hakatakse õpetama fakultatiivainena
1923, 18. november Liivi lipu pühitsemine
1931, 23. detsember ilmus ajalehe Livli esimene number
1939, 6. august Irel (Mazirbes) avatakse liivi rahvamaja
1940 suletakse Liivlaste Liit, rahvamaja natsionaliseeritakse
1988, 26. november Liivlaste Liidu taastamine
1989, 8. august esimesed "Livõd Pivad" Irel, pühendatud Liivi Rahvamaja 50. aastapäevale

allikas: http://www.suri.ee/r/liivi/kroonika.html

 


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)