in memoriam

Harvet Toots
5.12. 1966 – 22.12.2002

Harvet Toots Äänisjärve kaljujooniste ekspeditsioonil suvel 2001.

Jõuluajal suri Mustamäe haiglas ajalehe “Nädaline” ajakirjanik ja Vana-Harju maleva skaudijuht Harvet Toots. Ta oli sündinud Tõstamaal, kus paar aastat enne oma surma töötas ajalooõpetaja ja skaudijuhina.

Õpingute kõrval Tallinna Pedagoogikaülikoolis jõudis Harvet Toots töötada ajalehtedes “Sõnumileht”, “Õhtuleht” ja “Eesti Elu” ning ajakirjas “Loodus” ja põhitöö kõrval “Nädalises” ajakirja “Eesti Skaut” peatoimetajana.
Harvet Toots tegeles innukalt pärimuskultuuri jäädvustamisega, osaledes mitmetel uurimisreisidel.

1996 algatas ja juhatas ta Pedagoogikaülikooli etnograafiaekspeditsiooni Tõstamaale, aasta hiljem algatas ja viis läbi uurimisreisi Kirovi oblasti eestlaste asulatesse (millest pärineb ka FU Infolehe artikkel “Eestlane mari ja udmurdi pulmapeol”, 1997, 3, vt http://www.suri.ee/il/97/3/udmapulm.html).

Tema tublidust selles vallas tunnistab Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemia, mille Harvet sai aastal 1996 Eesti Rahvaluule Arhiivile saadetud tudengipärimuse kogumiku eest.

Eesti Muinastaide Seltsi liikmena võttis osa seltsi ekspeditsioonidest Äänisjärve kaljujooniste juurde. Lahkunu oli Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige. Paljud mäletavad teda ka loodushuvilise matkaja ja fotograafina.

Fenno-Ugria rahvas mäletab Harvetit elurõõmsa ja ideedeküllase sõbrana, kes oli alati valmis hõimuasjadele õlga alla panema.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)