in memoriam

Jovlan´ Olo (Vladimir Romaškin)
6. IX 1951 – 9. VIII. 2002


Miä sinon või viil elläq
muusik mehinik esä ni päälik
miä sust om tuumada olnuq
mõcik uhkõ kavval ni tark
iistpallõja tansaman narr

Kauksi Ülle

Soome-ugri maailma tabas korvamatu kaotus, kui 29. augustil 2002. a suri Saranskis (Mordva Vabariik, Venemaa) Maarjamaa Risti kavaler, ersa ja mokša muusik ning kultuuritegelane Vladimir Romaškin, omakeelse nimega Jovlan’ Olo. Ta oleks 6. septembril saanud 51-aastaseks.

Pärast Kaasani konservatooriumi lõpetamist 1980 asus Romaškin tööle Mordva Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituudi folkloristikaosakonda. 1990. a asutas ta ansambli "Toorama", et taaselustada iidset ersa ja mokša meestelaulu traditsiooni. Tooramast kujunes rahvusvaheliselt tuntuim Venemaa soomeugrilaste ansambel, kellelt ilmus mitu CD-plaati. Tänu Romaškini elutööle on tekkinud ersa ja mokša omakeelne popmuusika, samuti tegeles ta rahvusliku džässi loomisega. 1991. aastal asutas Romaškin rahvusliku noorteorganisatsiooni Od Vii (Uus Jõud). Teostamata jäi tema unistus ersakeelsest raadiojaamast.
Kuigi Romaškin tegutses väga mitmel alal, oli kogu tema tegevus suunatud ersade ja mokšade rahvusliku eneseteadvuse kasvule, rahvuskultuurilise identiteedi tekitamisele ja tugevdamisele, nende muutmisele etnograafilistest eksponaatidest täisväärtuslikuks rahvuseks.

Ta suutis leida vahendeid ja võimalusi ka neile projektidele, mida teised võimatuks pidasid. Ta oli üks väheseid, keda kuulasid ja arvestasid kõik Mordva rahvusliku liikumise kildkonnad, aga samuti Mordva Vabariigi valitsus.

Romaškinil oli hämmastav anne haarata inimesi jäägitult, panna end kuulama. Tema energia ja hääle mõju oli lummav, millest hõimupäevadel said osa tuhanded meie kooliõpilased, samuti Viljandi Pärimusmuusika festivalidel käinud. Temas oli midagi kuninglikku, temas oli väge, nagu Toorama muusikaski. See muusika ühendas ja rõõmustas kogu soome-ugri maailma, me kõik tundsime uhkust – meil on Toorama.

Korvamatu kaotus – ja see ei ole lihtsalt vormel – on Jovlan’ Olo lahkumine ka paljudele eestlastele ning setudele. Ja mitte ainult neile, kellel temaga koos tehtavad tööd pooleli jäid.

Toorama Austajate Ring
Eesti Ersa-Mokša Sõprade Selts
MTÜ Fenno-Ugria Asutus


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)