Eesti ja Soome hõimuprogrammide nõukogude kohtumine Tartus


24. jaanuaril saabusid Tartusse Soome Sukukansaohjelma nõukogu esimees Urpo Vento, sekretär Tarmo Hakkarainen ning liikmed Ulla-Maija Kulonen ja Seppo Lallukka. 25. jaanuaril toimusid arupidamised Hõimurahvaste Programmi Nõukoguga. Külalised tutvusid ka Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskusega ning vaatasid Hõimurahvaste Programmi toetusel valminud uurimusfilmi “Päikeselapsed”.

Et niisugune kohtumine oli esmakordne, andsid esimehed Tõnu Seilenthal ja Urpo Vento ülevaate kummagi hõimuprogrammi tegevusest ja probleemidest. Tõdeti, et tegevus on enam kooskõlastatav ja probleemid on paljuski sarnased. Kõik osalenud olid nõus edaspidi koostööd tihendama. Kahetseti, et Ungaris ei ole veel analoogset struktuuri, mis takistab koostöö muutmist kolmepoolseks.

Eesti pool tegi kolm ühisprojekti-ettepanekut:

  • entsüklopeediliste teatmeteoste soome-ugri keeltesse tõlkimine (pilootprojektina Udmurdi entsüklopeedia vene keelest udmurdikeelseks tõlkimine-kohandamine);
  • laste emakeelne kirjutamisvõistlus, mis päädiks 2004. aastal soomeugrilaste maailmakongressi ajal Eestis toimuva auhinnalaagriga parimatele;
  • subtitreerimisvahendite hankimine ja kursuste korraldamine Venemaa soome-ugri televisioonidele.
    Soome pool suhtus eestlaste ettepanekutesse vaoshoitud huviga ning soovis näha konkreetseid projekte, mida praegu koostataksegi.

Lepiti kokku, et järgmine kohtumine leiab aset Soomes veel sel aastal.


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)