Fakte permikomide ajaloost | Permikomi AR rahvastik | Permi oblasti rahvuslik koosseis (koos Permikomi AR-ga) 1989 | Permikomide arvukus ja emakeelsus asukoha järgi 1989 | Komid Permikomi AR-s ja Komi Vabariigis 1989
Fakte permikomide ajaloost

1472-1505 – permikomid sunniti vene õigeusku ja allutati Moskva suurvürstiriigile; kolonisatsiooni ja venestamise algus.

16. saj. – permikomide asualad muutusid Siberi vallutamise tugipunktiks ja kolonisatsiooni vahejaamaks, komid taganesid venelaste sisserände eest, osa neist haaratakse sellega kaasa.

18. saj. algus – Vene suurmaaomanik Grigori Stroganov sai Peeter Suurelt enamuse permikomi asualadest "igaveseks ja päritavaks valduseks", permikomid pärisorjastati.

1861 – ülestõus Stroganovite pärisorjusliku rõhumise vastu uputati verre.

1920 – Komi kommunistide esimene kongress nõudis ühise vabariigi loomist kõigil komi aladel.

1921 – rajati Komi Autonoomne Oblast (praegu Komi Vabariik), millest permikomi alad jäeti välja.

1924 – Moskva komisjon saabus pärast pikka viivitust uurima permikomi rahvusküsimust. Korraldati külakoosolekuid, millest enamus pooldab permikomi alade liitmist Komi Autonoomse Oblastiga. Permikomi talurahvakongress ja KP kohalik organisatsioon toetasid samuti põhjakomidega ühinemist.

1925 – rajati Permikomi rahvusringkond.

1990ndate algus – Komi kongressidel tuldi taas välja ideega ühendada Komimaa.

2003 – Permi oblasti ja Permikomi Autonoomse ringkonna juhtkonnad otsustasid ühineda.

SURI


Permikomi AR rahvastik
aasta
kokku
komisid
komide%
1925
163 000
125 000
77
1940
162 000
112 000
69
1959
236 000
127 600
54,1
1970
209 000
123 600
59,1
1979
180 000
105 600
58,7
1989
158 500
95 400
60,2
2002
148 000
Tabel: SURI; NUPI, rahvaloenduste, Lallukka ja Taagepera andmetel

Permi oblasti rahvuslik koosseis(koos Permikomi AR-ga) 1989
 
Arv
Osakaal
Emakeelsus
Venelased
2 592 246
83,85%
99,9%
Tatarlased
150 460
4,87%
73,7%
Permikomid
123 371
3,99%
75,9%
Baškiirid
52 326
1,69%
28,5%
Ukrainlased
45711
1,48%
46,6%
Udmurdid
32756
1,06%
58,4%

Permikomide arvukus ja emakeelsus asukoha järgi 1989
 
Arv
% kõigist
Emakeelsus
Permikomi AR
95 415
64,78
82,9%
Permi obl mujal
27 956
18,98
52,0%
Mujal Venemaal
23 929
16,24
40,2%
Kokku
147 300
100
70,1%

Komid Permikomi AR-s ja Komi Vabariigis 1989
 
Elanikke
Komisid
Osakaal
Emakeelsus
Permikomi AR
158 500
95 400
60,2%
82,9%
Komi Vabariik
1 250 847
291 542
23,3%
74,4%
KOKKU
1 409 347
386 942
27,5%
76,5%

Tabelid: SURI; NUPI andmetel


Infolehe algus | Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)