[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

ANZORI BARKALAJA:

Siinkohal tulebki esile vastuolu kahe sünkretistliku nähtuse vahel, mis võitlevad omavahel ühise marjamaa pärast. Üheks duellandiks on New Age, vool, mis on suunatud massile tarbimiseks, sama söödav ja populaarne oma impersonaalsuses nagu McDonaldsi hamburger ühes õunakoogiga. Tema vastas seisab lõppematus väljakujunemises etnofuturism, kantuna hajumise ning mitmekesisuse haaramatuse ihalusest. Lihtsal pealevaatamisel ei märkagi kohe erinevusi kahe suuna vahel, mõlemad tegutsevad rahvaluule ja professionaalse kunsti vahel, mõlemad pakuvad linnastunud inimesele värve tehniseerunud maailma halli igapäevaellu. Erinevus on ideoloogilistes alustalades.

 New Agei aluseks olev moodsa lääne mõttemaailm suhtub ümbritsevasse valdavalt kui objekti, mida kasutatakse ning mis seejärel heidetakse kõrvale kui banaanikoor (millel hea libastuda). Etnofuturismi kannab traditsionaalsete kultuuride suhe ümbritsevaga, mille järgi maailm on iseseisev subjekt, kellega suheldakse võrdväärsetel alustel.

Newagelikus meetodis rebitakse erinevate traditsioonide üksikud elemendid välja, tembitakse nad varem väljarehkendatud söödava kastme sisse ning pakitakse seejärel pilkupüüdvasse pakendisse. Tähtis on seejuures uudsuse maik, sest massi meel tüdineb kiiresti. Seega on vaja üha uusi lisandeid, maitsestamaks saepuru, mida kosmopoliitsele massile leiva pähe müüakse. Ja nõnda saab toimida lõppematult üha uuesti, sest saepuru ju ei toida, vaid jätab pideva näljatunde.

Etnofuturistliku lähenemise meetod on vastupidine. Nagu nimigi juba ütleb, lähtutakse etnosest, oma identiteeti väärtustavast inimgrupist. Et veel lähiminevikus oli etnose ekvivalendiks rahvus, tuginebki etnofuturism praegusel ajal rahvatraditsioonile ja -loomingule. Ajalooliselt on välja kujunenud, et rahvalooming on seostunud maaeluga. Intensiivse linnastumisega kaasneb võõrandumine maaelust ja sellega seotud märgisüsteemist. Seega tuleb rahvaloomingut tõlkida uude keelde, anda sõnumile kaasaegsem vorm, et viia ta vanast märgisüsteemist võõrandunud inimesteni. Vana traditsioon saab seeläbi uue impulsi edasikestmiseks ning arenemiseks ka linnaühiskonnas.

 Kui New Age kasutab surnud rahvatraditsioonide tükke viiel erineval eklektilisel moel, siis etnofuturism võimaldab rahvatraditsioonidel läbi erinevate vormide uuenemise elavalt edasi kesta, kaotamata oma identiteeti ning väärtushinnangute süsteemi. Kui New Age pakub vanade müütide asemel müstifikatsioone, siis etnofuturism annab neile müütidele tänapäevase inimese jaoks mõistetavamad ning hingelähedasemad vormid..
 

 [sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]