[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]


soome-ugri noorte loojate IV etnofuturismi konverents
põhiettekanded
ERMi Näitusemaja konverentsisaalis (J.Kuperjanovi 9)
kolmapäeval, 25. juulil 2001
eesti, vene ja inglise keeles, eesti-vene-eesti ja vene-inglise-vene sünkroontõlkega

14.00-16.00    Avasõnad MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuselt Vaata pilti!

Kari Sallamaa (soomlane, Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni asepresident)
            Etnofuturism ja kosmofuturism. Meie filosoofia arendamisest 
Nick Hennessey (inglane, Kalevala maailmameister 2000)
          Luule, jutt ja laul
Juri Kalijev (mari)
         Omausust tänapäeval
Natalja Rozenberg (udmurt)
         Etnofuturism Volgamaadel

16.15-17.30 Vladimir Romaðkin (ersa, Maarjamaa Risti kavaler)
           Omamuusika eluvõimest ja vajalikkusest 22. sajandil
Janika Oras (eestlane)
         Regilaulu taassünd Eestis
Kaido Kama (võrokeelne eestlane, maailmarändur)
         Sooja mere hea mõju etnofuturistliku riigikorralduse tekkimisele

Arutelu


esileht | kava | esinejad | tekstid | esimene ringkiri

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]