Tartus on tulemas 14. Rahvusvahelise Jutu-uurijate Seltsi kongress

Viimaste aastakümnete jooksul on kümned erinevad teadusharud tegelenud narratiivide ja nende esitamise uurimisega. See on tähendanud otsinguid ja eksperimente folkloristikas ja lingvistikas, etnoloogias ja psühholoogias, sotsiaalantropoloogias ja meditsiinis, geograafias ja kunstiteadustes.
Viimasel kümnendil on tähelepanu all olnud kommunikatsioon ja suhtlemine internetis, meedia ja suulise pärimuse vahekorrad. Just suuline ajalugu, enese ja rahvusluse loomine juttude kaudu, fiktsiooni ja reaalsuse suhted, eetikaprobleemid, juttude teine elu trükistes ja arhiivides on inspireerinud uurijaid tegelema uute ja klassikaliste rahvajuttudega.

26.-31. juulini 2005. korraldatakse Tartus 14. Rahvusvahelise Jutu-uurijate Seltsi (ISFNR) kongress. 1958. aastal asutatud selts toetab akadeemilist folkloristikat. ISFNRi kongressid , millele eelneb regionaalne vahekonverents, toimuvad iga nelja aasta järel. Seltsi liikmed tegelevad rahvajuttudega, vaadeldes neid humanitaar- ja sotsiaalteaduste aspektidest, hõlmates peale folkloristika nt antropoloogiat, kultuuriteooriat, võrdlevat kirjandusteadust, keeleteadust, ajalugu, museoloogiat, pedagoogikat ja etnograafiat.

Tartu kongressi üldteema on "Rahvajut teooriad ja uurimine tänapäeval". Kongressil peetakse plenaarettekandeid, töötavad erinevad sektsioonid, temaatilised ümarlauad, paneelid jm. Eksponeeritakse näitust kahe kongressi vahel ilmunud raamatutest ja perioodikast. Posterite vahendusel tutvustatakse uurimiskeskusi ja suundi.

Kongressi sektsioonid avatakse järgmistel teemadel:
I. Jutu-uurimise teoreetilised koolkonnad
II. Jutuliigid: püsimine ja muutused
III. Avalik ja privaatne
IV. Võrgustikud
V. Kultuuridevaheline kommunikatsioon
VI. Kaardistamine ja säilitamine

Registreeruda saab kongressi kodulehelt http://www.folklore.ee/isfnr.
Samast leiab ka üksikasjalikumat teavet alateemade ja sektsioonide kohta.

Eesti-sisene registreerumistähtaeg on 1. detsember 2004, teeside esitamise tähtaeg 15. aprill 2005. Lähema teabe saamiseks, samuti sooviga korraldada paneel, ümarlaud või sektsioon, palume pöörduda kongressi sekretariaati kirja, meili või faksiga:

ISFNR 14, Vanemuise 42, EE 51003 TARTU, ESTONIA
faks: +3727-377-706
e-mail: isfnr@folklore.ee

Korralduskomitee nimel Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum