FENNO-UGRIA 75

KÕNEKOOSOLEK

EESTLASED JA TEISED SOOMEUGRILASED

23. mail kell 10.00 - 14.00

Eesti Keele Instituudi III korruse saalis
Tallinn, Roosikrantsi 6

10.00-10.10 AVASÕNAD Mart Meri, Fenno-Ugria juhatuse esimees

10.10-10.25 FENNO-UGRIA LÄBI AEGADE Jaak Prozes, Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskuse juhataja

10.25-10.40 KOMID JA EESTLASED, KONTAKTE 90-NDATEL
Phil. D. Niina Nesterova, Sõktõvkari Ülikooli soome-ugri keelte kateedri juhataja

10.40-10.55 HÕIMURAHVASTE PROGRAMMI KOGEMUS
Phil. D. Tõnu Seilenthal, Tartu Ülikooli uurali keelte õppetooli dotsent

10.55-11.10 KARJALA -EESTI: MÕTTEID OLNUST JA TULEVIKUST
Liidia Rämänen, kirjastus "Perioodika" direktor

11.10-11.25 ESINDAMATA RAHVASTE ORGANISATSIOON JA SOOME-UGRI RAHVAD
Phil. D. Linnart Mäll, Tartu Ülikooli Orientalistikakeskuse juhataja

11.25-11.40 ERSA MOKSHA JA EESTI
Phil. D. Mihhail Mosin, Mordva Riikliku Ülikooli keeleteaduskonna dekaan

11.40-12.00 KOHVIPAUS

12.15-12.30 SOOME-UGRI FOLKLOORSED INTERNETIPORTAALID
Phil. D. Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja

12.30-12.45 UDMURTIDE KONTAKTID EESTLASTEGA VIIMASEL AASTAKÜMNEL
Angelina Reetnikova, Izhevski Humanitaarlütseumi õppealajuhataja

12.45-13.00 SOOME-UGRI AEG - FENNO-UGRIA AEG
Phil. D. Kristi Salve, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur

13.00-13.15 MARI-EESTI SUHETE VIIMASED 10 AASTAT
Laid Shemjer, soome-ugri ajalehe Kudo+Kodu peatoimetaja

13.15 -13.30 IDAPOOLSETE SOOMEUGRILASTE TULEVIK
Phil. D. Rein Taagepera, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

LÄBIRÄÄKIMISED