SOOME-UGRI LASTE FOLKLOORIFESTIVAL LÕUNA-EESTIS
6.-9. JUULIL 1999. AASTAL

Soome-ugri laste folkloorifestivali idee sündis 1997. aastal Eestis toimunud soome-ugri rahvaste VI folkloorifestivalil. Rahvatraditsioonide ja hõimusuhete säilitamisest ja edendamisest huvitatud noored MTÜ Fenno-Ugria Asutusest, Setomaa Arendusseltsist ja Tartu Tantsuklubist leidsid, et oleks oluline korraldada folklooriüritus lastega ja lastele, kellest saavad tulevikus rahvatraditsioonide edasikandjad. Festivali toimumiskohaks valiti Setumaa, kus on tänaseni ehedal kujul säilinud vanad laulud ja kombed. Lastefolkloorifestivali eesmärgiks oli eesti ja teiste soome-ugri rahvaste laste ja noorte rahvalaulu- ja -muusikaharrastuse tutvustamine ja innustamine. Tundub, et see eesmärk sai täidetud, lisaks said paljud osalejad uusi sõpru, kes samamoodi oma esivanemate pärandisse suhtuvad kui nemad.

Esinejad:

Väike HelleroJalasjärven Likat
Tsibihärbläse' ObinitsastKullerkupp Mikitamäelt
Vepsa lasteansambel ShoutjärveltBereket Kuzebajevost Udmurdimaalt

Toimus:

6. juulil rongkäik ja kontsert Obinitsas. Õhtul jaanituli.

7. juulil jaanipäev Meeksi kiriku juures, esinemine Kuksina kirmasel. Tantsuklubi.

8. juulil peakontsert Seto Talumuuseumis Värskas.

9. juulil lõppkontsert Tartus Raekoja platsil, vastuvõtt Tartu raekojas.

Korraldajad:

MTÜ Fenno-Ugria AsutusSetomaa ArendusseltsSoome Instituut
Tartu Tantsuklubi

Ene Lukka, Kauksi Ülle, Ahto Raudoja, Jaak Prozes (pildilt puudub), fotod: Pertti Pyhtilä

Toetajad:

Eesti Kultuurkapital, Põlva Kultuurkapital, Võru Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tartu Linna Kultuuriosakond, Mikitamäe vallavalitsus

Dimela ASETK Leib Võru LeivatehasKaguraadio
Võru Leivatehas

Vorstitehas "Todas", Uula Lihatööstus OÜ, Ceres Pagar AS, Vastse-Kuuste Lihatööstus, AS Põltsamaa Felix

AS Võru JuustTartu ÕlletehasLaeva MeiereiTartu Konservitehas AS Salvest