Raadio Vaba Euroopa
Sven Vabar
1. september, 2002 17:27

Suri Toorama juht ning mordva rahvusliku liikumise liidreid Vladimir Romaðkin

 

Eile sängitati mulda neljapäeval surnud maailmas kuulsaima soome-ugri etnomuusikaansambli Toorama juht Vladimir Romaðkin, omakeelse nimega Jowlan Olo. Romaðkin ei olnud mitte ainult rahvamuusik, vaid Venemaal Mordvas elavate ersade ja mokðade viimase aja rahvusliku ärkamise kesksemaid kujusid. Karismaatilise isiksuse ning väsimatu organisaatorina suutis ta süstida rahvuslikku eneseteadvust ka ersade, mokðade ja teiste mordva rahvaste noortesse.

- - - - -

Mõningal määral setude laulutraditsioonile sarnanev Toorama on Eestis esinemas käinud mitu korda, kuna nad on siin oodatud ja tuntud. Neil on Eestis ilmunud ka plaat “Taga erjaza Ðkai!” ehk “Taas elagu Jumal!”. Tartus tegutseb lausa organisatsioon nimega Toorama Austajate Ring.

Oma võimsate mitmehäälsete laulude ja veel võimsamate esinemiste poolest tuntud Toorama on hinnatud ja tuntud ka Venemaal ning Põhjamaades. Soomes andis Finlandia Records mõned aastad tagasi välja ka Toorama plaadi. Nõnda võib kindlalt öelda, et Toorama on tuntuim soomeugri rahvamuusikaansambel üldse.

Romaðkin ei tegutsenud aga ainult Tooramas. Ta oli oma missiooniks võtnud mordvalaste ehk ersade, mokðade ja paari pisema mordva rahvakillu rahvusliku eneseteadvuse tõstmise ning tegutses mitmel rindel. Näiteks on Romaðkin tegutsenud edukalt mordva pop- ja dþässmuusika juurutamisel. Samuti oli soome-ugri rahvaste omavaheliste sidemete loomise eest ekspresident Merilt Maarjamaa Risti ordeni saanud Romaðkin oluline kuju ka ersa maausu taaselustamisel, seletas RVEle Toorama Austajate Ringi esimees ning etnofututegelane Ott Heinapuu. “Romaðkin tegutses väga mitmel alal, aga tema peamine tegevus oli suunatud ikkagi rahvusliku eneseteadvuse kasvule: et tekiksid kindlad identiteedid, mis mordvalasi venelastest eristaksid,” ütles Heinapuu.

Taoline mitmekülgne tegevus oli aga keeruline, sest ersade-mokðade rahvuslikku liikumist varjutavad nagu ikka sellistel puhkudel sisetülid, ütles Heinapuu. “Romaðkini surm on tõepoolest suur kaotus, sest Romaðkin käis läbi kõikide Mordvas tegutsevate rahvusliku liikumise kildkondade ja ringkondadega,” rääkis Heinapuu.

Mordvalased on suuruselt neljas soome-ugri rahvas maailmas, kelle arvukus ulatus 1989. aastal Nõukogude Liidus läbi viidud rahvaloenduse andmeil 1,15 miljonini. Suurimateks rahvarühmadeks on ersad ja mokðad, väiksemad rühmad on karataid, ðokðad ja terjuhanid. Oma kirillitsal põhinev kirjakeel on nii ersadel kui mokðadel. Üldiselt peavad ersad ja mokðad endeid eraldi rahvasteks, kuid saavad üksteise keelest siiski aru.

Vaatamata arvukusele praktiliselt ei ole keset Venemaad elunevatel mordvalastel omakeelset haridust, ajakirjandust, ametlikku asjaajamist ega isegi omakeelseid nimesid. 1990ndatel aastatel toimunud mõningase rahvusliku ärkamise taustal on pisut jõupingutusi neil rinnetel siiski juba teha jõutud.

Seda kurvem on ersade-mokðade ühe jõulisema ärataja lahkumine elavate hulgast. Mis saab ilma Romaðkinita kasvõi Tooramast? Ott Heinapuu Toorama Austajate Ringist on pikemas perspektiivis siiski optimistlik. “Ma ei oska öelda, kas Toorama nüüd edasi tegutseb, aga tähtis on ennekõike see, et Romaðkinil läks korda iidse laulutraditsiooni viimine linnadesse ning noorte sekka,” ütles Heinapuu.

 Vladimir Romaðkin lõpetas Mordvas Saranski linnas 1975. aastal muusikakooli ning 1980. aastal Kaasani konservatooriumi, asudes tööle folkloristina Mordva keele, kirjanduse ja ajaloo instituudis. 6. septembril oleks Romaðkin saanud 51-aastaseks.

Jovlan' Olo pealehele

 

 

2001. aasta märtsis Stepan Erzja näituse avamisel Moskvas üllatas Olo poliitikuid sellega, et käskis Moskva linnapeal Juri Luþkovil süüdata mordva rituaalse küünla ðtatoli

Eesti suursaadik Tiit Matsulevitð Maarjamaa Risti üle andmas, 2001

Möödunud suvel vallutas Romaðkin Tooramaga Moskva

_________

Toorama Viljandis