Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050908.html

MARIMAAL ALGATATAKSE KOHTUASJU OPOSITSIOONI ESINDAJATE VASTU
Usujuhi poeg on arreteeritud, soomeugri noorteliidu läbipekstud esimehele esitati haiglas süüdistus

Marimaalt saabunud teadetel arreteeriti 2. septembril maride omausu Joškar-Ola piirkonna peakarti (kart = palvevanem) Vitali Tanakovi poeg Dimitri.

Dimitri Tanakov (sünd. 1983) on Mari Rahvusnõukogu esimehe ning Valentin Kolumbi Muuseumi direktori Vladimir Kozlovi sekretär.

Peakart Tanakov pöördus 6. septembril abipalvega inimõigusorganisatsioonide, sõltumatu meedia ning rahvusvahelise avalikkuse poole, et ära hoida Mari Eli miilitsaorganite omavoli oma poja Dimitri üle. Vitali Tanakovi sõnul on võimud keelanud noormehe kohtumise kaitseadvokaadi ja lähedastega.

Pöördumisest selgub, et äsja ülikooli lõpetanud D. Tanakovi süüdistatakse grupiviisilise vägistamise organiseerimises, kusjuures vägistamise ohver lõpetas elu enesetapuga.

Pöördumises viidatakse noormehe kaitseadvokaadile, kelle sõnul pole temale tutvumiseks antud uurimismaterjalides ühtegi tõendit, mis viitaks Dimitri Tanakovi otsesele või kaudsele osalemisele kuritöös, ükski tunnistaja pole maininud noormehe nime.

President Markelovit varem avalikult kritiseerinud peakart Tanakov on oma avalikus pöördumises seisukohal, et tegemist on võimude järjekordse jõhkra katsega alandada ja hirmutada mari rahvuslikku haritlaskonda ning seekord on ohvriks valitud tema poeg.

Tanakovid on iidne mari suguvõsa, kust on pärit mitmeid maride omausu liidreid. Vitali Tanakov organiseeris koos Vladimir Kozloviga fennougristide X kongressi eelõhtul 14. augustil meeleavalduse, et tervitada Joškar-Olasse saabunud teadlasi ning juhtida tähelepanu mari rahva tagakiusamisele Mari Eli võimude poolt.

Teist mari noormeest, rahvusvahelise Soome-Ugri Noorteassotsatsiooni esimeest Vasli Petrovi, kes viibib endiselt haiglas peale läbipeksmist ööl vastu 27. augustit, ähvardab kuni kolmeaastane vanglakaristus. Oma perekonna julgeoleku tagamiseks tunnistas ta haiglas, et tegu oli tavalise olmetüliga, tänas isiklikult president Markelovit hoolitsuse eest ja soovis talle head tervist.

Presidendi administratsioon seevastu teatas juba enne ametliku juurdluse alustamist, et Petrov tungis joobnud olekus kallale alaealisele ja tekitas talle kehavigastusi.

Vasli Petrovi sõbrad Soomest, kellel õnnestus teda haiglas külastada, pidid hiljem seletusi andma julgeolekuorganitele nii Joškar-Olas kui Saranskis. Mõlemal pool ähvardati neid administratiivkaristusega välismaalaste registreerimisrežiimi rikkumise ettekäändel.

Lisainfo: http://www.mari.ee/

----------------------------------

Mart Meri

+372 51 27 314