Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050907.html

MARIDE RAHVUSLIIDER ALUSTAB TÄNA NÄLJASTREIKI


Mari Rahvusnõukogu esimees kirjanik ja tõlkija Vladimir Kozlov (maripäraselt Laid Šemjer) alustab 7. septembril näljastreiki, et protesteerida Valentin Kolumbi Muuseumi sundväljatõstmise vastu.


Vladimir Kozlovi juhitav eraalgatuslik kirjandusmuuseum tegeleb mari rahvusliku kultuuripärandi talletamise, uurimise ja publitseerimisega. Muuseumile nime andnud Valentin Kolumb (1935–1974) on mari kirjandusklassik, luuleuuendaja ning maailmakirjanduse vahendaja mari keelde. Tema luulet on tõlgitud mitmetesse keeltesse, sealhulgas eesti keelde.


1998. aastal asutatud muuseumi üks põhiülesandeid on olnud Valentin Kolumbi kogutud teoste publitseerimine viies köites. Esimene neist ilmus käesoleva aasta maikuus tänu Soomes tegutseva M. A. Castreni Seltsi rahalisele toetusele.


Marimaa võimude ebasoosingusse langenud muuseum on suurtes rahalistes raskustes ning Joškar-Ola ajakirjandusmaja kahes toas paiknevate muuseumifondide ja töötajate väljatõstmise üheks ametlikuks põhjuseks ongi rendivõlg Marimaa riigivaraministeeriumile.


Avalikus kirjas Mari kultuuriministrile Mihhail Vasjutinile möönab Kozlov võla olemasolu, kuid nimetab väljatõstmist siiski mari kultuuri vastu suunatud poliitiliseks otsuseks. Kozlov tuletab meelde valitsuse täitmata lubadust osta muuseumilt välja osa V. Kolumbi ”Kogutud teoste” I köite tiraažist maaraamatukogude varustamiseks. Selle asemel konfiskeeris riiklik Trükiasjade Amet nimetatud raamatu tuhat eksemplari oma tarbeks.


Lisainfo: http://www.mari.ee/