Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050826.html

LAUSITZI SORBID ON SOLIDAARSED UDMURTIDEGA


Soome-Ugri Rahvaste Infokeskusele saabus kiri sorbide keskorganisatsioonilt Domowina, milles avaldatakse toetust Ižkari (Iževski) lapsevanematele, kes võitlevad Kuzebai Gerdi nimelise udmurdi gümnaasiumi likvideerimise vastu.

Kirjas öeldakse, et Domowina sorbi rahva esindajana on võidelnud sorbi koolide sulgemise vastu Saksamaal ja seetõttu toetab ka udmurdi lapsevanemate võitlust gümnaasiumi säilimise eest. “Mida väiksem on rahvas, seda tähtsam on emakeelne haridus. Hoolimata rahva arvukusest on igal inimesel õigus saada emakeelset haridust ja arendada oma emakeelt,” öeldakse avalduses.

Sorbid said udmurdi kultuurist osa tänavusel folkloorifestivalil Lužica 2005, kus esines udmurdi folklooriansambel Aikai.

Udmurtia pealinnas Ižkaris (Iževsk) üksteist aastat tegutsenud ainus udmurdi õppekeelega rahvuslik gümnaasium on võimude tegevuse tõttu sisuliselt likvideeritud. Lastevanemate pikka aega kestnud võitlus normaalsete kooliolude eest pole tulemust andnud ning õpilased on sunnitud üle minema vene õppekeelega koolidesse.

Sorbid on slaavi rahvas, kes elab Saksmaal Lausitzis (sorbi k Lužica), endisel Ida-Saksamaal Brandenburgi ja Saksi liidumaal. Kokku on sorbe umbes 60 000. Sorbi keel jaguneb ülem- ja alam-sorbi murdeks, mõlemal on oma kirjakeel. Sorbidel on omakeelsed lasteaiad ja algkoolid ning gümnaasium. Lisaks õpetatakse sorbi keelt õppeainena 5 keskkoolis.

Udmurdid on soome-ugri rahvas, kes elab stepivööndiga piirnevail metsa- ja metsastepialadel Kama ja Vjatka jõgede ääres Udmurdi Vabariigis. 2002. aasta ülevenemaalisel rahvaloendusel loeti udmurtide arvukuseks 637 000 inimest, kellest 429 000 inimest ehk 67% räägib udmurdi keelt. Nimivabariigis elab kaks kolmandikku udmurdi rahvast, ülejäänud udmurdid elavad Baškortostanis, Tatarstanis, Permi ja Kirovi oblastis. Udmurdi keelt õpetatakse reeglina vaid maakoolide algklassides.
______________________________