Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050825-2.html

JÄRELEHÜÜE MATI UNDILE MARIMAALT

Mari Nõukogu esimees Vladimir Kozlov (Laid Šemjer), kes alustas oma tõlkijakarjääri eesti kirjaniku Mati Undi lühiromaani “Tühirand” tõlkimisest, on saatnud kirjaniku ja lavastaja täna toimuvateks matusteks Eestisse järelehüüde, mille teksti järgneb.

President Lennart Meri annetas Vladimir Kozlovile Maarjamaa Risti eesti kirjanduse vahendamise eest mari keelde

Mati Unt oli üks olulisemaid isikuid eesti kultuurimaailmas. Lisaks eesti kirjanduse uuendamisele on ta olnud ka eesti teatri muutumise keskseid mõjutajaid nelja aastakümne jooksul, algul teoreetiku ja kriitiku, hiljem lavastajana. Ta oli ka üks silmapaistvamaid eesti esseiste.

Hüvastijätusõnad Mati Undile

Olime üksteisest kaugel, kuid suure sõnameistri vaimset lähedust tundsin ma peaaegu kolme aastakümne jooksul.

Gorki-nimelise Moskva Kirjandusinstituudi tudengina lugesin venekeelsest kogumikust „Eesti noor proosa“ (Tallinn, 1978) esmakordselt tema lühiromaani „Tühirand“.

Järgmise aasta sügisel „nuiasin“ kaastudengilt Katrin Välilt raamatu „Via regia“ eesti keeles ja hakkasin seda mari keelde tõlkima. Sellest tõlkest sai oluline osa mu diplomitööst. Aastaid hiljem ilmus see ka trükis.

Vaatamata sellele, et viibisin üsna tihti Eestis, õnnestus mul 90ndatel aastatel Mati Undiga kohtuda vaid mõni kord. Sain talt loa tõlkida mari keelde romaan «Doonori meelespea». Kahjuks pole see tõlge siiamaani ilmunud.

„Noorte eesti prosaistide“ plejaadist oli Mati Unt oma erakordse isiksusega kõige eredamaks täheks. Mari lugejad ja kirjandusinimesed tunnevad kirjaniku ning lavastaja lahkumise pärast kurbust ja avaldavad tema lähedastele ja
kogu eesti rahvale oma kaastunnet.

Lubame, et Mati Undi teosed tõlgitakse ilmuvad mari keelde ja avaladatakse.

Laid Šemjer (Vladimir Kozlov)
tõlkija, Mari Nõukogu Mer Kangaš esimees (Onõþa),
V järgu Maarjamaa Risti kavaler