Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050817.html

MAILIS REPS KRITISEERIS MARIMAAL VIIBIDES EESTI AJAKIRJANDUST


Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond), kes viibis Marimaal seoses Joškar-Olas toimuva X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressiga, kritiseeris ühte maakooli külastades Eesti ajakirjandust, sealhulgas nii eesti- kui venekeelset meediat, teatab vene uudisteagentuur Regnum.

Reps olevat öelnud, et mari rahva olukorda kajastavad materjalid Eesti meedias ei vasta sellele, mida ta Marimaad külastades oma silmaga nägi. Haridusminister avaldas lootust, et Eesti ajakirjandus hakkab rohkem tähelepanu pöörama "sellistele kaunistele, optimistlikele momentidele Mari Eli elus, nagu see kool". Reps külastas Kundušturi külas asuvat Verh-Ušnurski erikooli 240 õpilasega, kus kõrvuti vene keelega õpetatakse ka mari keelt. Kooli omapära seisneb selles, et mõnedes eriklassides toimub õppetöö mari keeles ligi pooltes õppeainetes.

Teate kohaselt jagas mari keele õpetaja Zinaida Volkova oma tähelepanekuid haridusminister Mailis Repsiga sellest, et mari õppekeelega õpilased näitavad paremaid tulemusi ka vene keele õppimisel. Vene uudisteagentuuri poolt jäeti ütlemata tõik, et mari keelt õppivate koolilaste arv on Marimaal langemas: viimase viie aastaga on see kahanenud 27 protsendi võrra ehk 72533-lt õpilaselt 52847 õpilaseni. Selline kahanemine ei ole põhjendatav ainuüksi demograafiliste teguritega. Valitsus plaanib vähendada marikeelsete koolide hulka ning koondada õpilased suurtesse internaatkoolidesse, 1-2 igas rajoonis , kus õppekeeleks on vaid vene keel.

Minister Reps lisas, et see, mida talle Mari Eli võimude poolt näidatud on, pole kindlasti potjomkinlus, nagu väidavad mari rahvuslike ringkondade esindajad, mitmed kongressile saabunud välisdelegaadid, näiteks professor Janos Pustay Ungarist, ja Eesti meedia. Reps ei täpsustanud, kas see käib ka Ungari meedia ja Eesti teadlaste kohta või mitte, ega öelnud midagi Soome meedia ja teadlaste kohta. Minister Reps ütles: "Kui lapsed laulavad laule mari keeles, siis kindlasti pole see mingi potjomkini küla. […] ja ma tõdesin, et inimeste näod on õnnelikud "

Mailis Repsi sõnul kindlasti ei näinud ta kõiki Mari Eli elu aspekte, aga (tsitaat): "seda pole mulle vajagi. Ka Eestis ei näita me oma külalistele vaeseid inimesi."