Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050816.html

MARIMAAL TOIMUVAL FENNOUGRISTIKA KONGRESSIL ASENDATI TEADLASED TŠINOVNIKUTEGA

Eile avati Joškar-Olas X rahvusvaheline fennougristikakongress. Esmakordselt
kongresside ajaloos ei antud avamisel sõna ühelegi fennougristile.

Pikema kõnega esines avamisel Mari Eli Vabariigi president Leonid Markelov,
kes kuulutas, et alates tema võimuletulekust 2000. aastal kehtib Marimaal
demokraatia. Lisaks kõneles ta vabariigi majanduslikest edusammudest ja
Marimaa gasifitseerimisest. Esinesid veel mitmesuguste Venemaa
ministeeriumide esindajad, Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee esimees
Valeri Markov, Soome ja Ungari diplomaadid. Tervituse kongressile olid
saatnud Venemaa parlamendi mõlemad kojad.

Eesti esindajana kõneles avamisel haridusminister Mailis Reps, kes rõhutas,
et rahvuskultuur on keeruline ning et rahvuskultuuris peab igapäevaselt
elama, mitte ainult uurima ja õpetama. Eesti minister tuletas meelde
heliloojat Veljo Tormist, kelle muusika vahendusel laulavad koorid üle kogu
maailma ohustatud läänemeresoome keeltes. Minister ei maininud, et ka Eestis
vähendatakse eesti rahvusliku muusika õpetamist, seega on rahvuskultuuri
säilitamise probleem aktuaalne ka meil.

Kongressi avamisel meenutati leinaseisakuga kuu aega tagasi autoõnnetuses
hukkunud kongressi presidenti professor Juri Anduganovit. Professori lesk,
kes oli õnnetuse ajal temaga koos samas autos, kahtlustab, et tegu polnud
juhusliku õnnetusjuhtumiga. Anduganov lahkus kongressi korraldamisega seotud
arusaamatuste tõttu mõne aasta eest Joškar-Ola Mari Riiklikust Ülikoolist
Hantõ-Mansiiskisse Jugra Ülikooli, kus ta juhatas uralistika ja
üldkeeleteaduse kateedrit.

Kongressile on saabunud delegaate Soomest 31 (eelmisel, Tartus toimunud
kongressil 2000. a. oli soomlasi 210), Eestist 17 (165), Ungarist 35 (44),
Venemaalt ligikaudu 500 (156).

Eile saabus Marimaale Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Riigikogu liige
Katrin Saks, kes koostab Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele
raportit soome-ugri rahvaste olukorrast Venemaa Föderatsioonis.

Pühapaeval, üks päev enne kongressi algust, toimus Joškar-Olas maride
organisatsiooni Mari Ušem korralatud meeleavaldus Mari Eli Vabariigi
presidendi Markelovi vastu. Meeleavaldajad kandsid loosungeid nagu "Meie
president on Putin, mitte Markelov", "Kas praegu on 1937. aasta?", "Ei
fashismile!", "Inimõigused on üle kõige". Meeleavaldusel loeti ette Mari
Ušemi kiri Soome presidendile Tarja Halonenile.

Marimaa on viimaseil aastail omandanud halva kuulsuse süngete uudiste tõttu,
mis teatavad mari rahva õiguste kitsendamisest, kultuuri- ja
opositsioonitegelaste jõhkrast peksmisest ja tapmistest, mari keele
õpetamise kärpimisest. Näiteks on marikeelsete raadiosaadete maht Marimaal
kahanenud 271 tunnini aastas (44,5 minutit päevas!), kuigi marid moodustavad
sealsest elanikkonnast 43 protsenti. Paljud teadlased üle maailma on
liitunud rahvusvahelise üleskutsega "Mari rahva toetuseks" (vt
http://www.ugri.info/mari). Sellele on alla kirjutanud pea iga kümnes
fennougrist, kes on kavatsenud kongressist osa võtta, väljastpoolt Venemaad
isegi iga neljas. Mitmed loobusid Mari pealinna sõitmast.

Üks Joškar-Ola sõidust keeldunuid on kongressi rahvusvahelise
korralduskomitee liige Soomest, Helsingi ülikooli professor Pauli Saukkonen,
kes saatis korralduskomiteele järgmise kirja:

"Käesolevaga tühistan oma osalemise X Rahvusvahelisel Fennougristika
Kongressil PROTESTINA president Markelovi administratsiooni ja Venemaa
Välisministeeriumi vastu. Venemaa Välisministeerium vastus Euroopa
Parlamendi resolutsioonile mari ja teiste soome ugri rahvaste tagakiusamise
kohta sisaldas valet ja toetas Markelovi poliitikat. See samm e i o l e
suunatud kohaliku korralduskomitee vastu. Otse vastupidi: saadan tervituse
kongressile ja soome ugri ühendustele."

Esimene fennougristikakongress toimus 1960. aastal Budapestis. Kongresse
korraldatakse iga viie aasta tagant järgemööda neljas soome-ugri riigis
(Ungari, Soome, Eesti, Venemaa; kuni läinud sajandi 90-ndate aastateni
Ungari, Soome, N. Liit). Eelmine kongress toimus 2000. aastal Tartus.
Venemaa territooriumil toimub kongress teist korda. Kuues kongress 1985.
aastal toimus Komimaa pealinnas Sõktõvkaris.


Prof. Juri Anduganovi foto: http://www.mari.ee/est/news/soc/2005/07/01.htm
Miitingu foto: http://www.mari.ee/rus/news/polit/2005/08/09.htm