Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050812.html

EESTLASTE DELEGATSIOON X RAHVUSVAHELISEL FENNOUGRISTIKAKONGRESSIL ON KOKKU KUIVANUD

15. augustil algab Joškar-Olas X Rahvusvaheline Fennougristikakongress "Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum". Teaduslikul kongressil arutatakse soome-ugri ja samojeedi filoloogia, etnoloogia, folkloristika, arheoloogia ja etnilise ajaloo probleeme.

Eesti delegatsiooni juht, Eesti Fennougristide Komitee esimees Tõnu Seilenthal ütles, et kahjuks on Eestist osavõtjaid vähem, kui on olnud eelmistel kongressidel.

Eestist oli eelregistreerunuid üle poolesaja, sõitmas on aga vaid ligi kakskümmend teadlast. Sõidust loobumise põhjustest on seekord lisaks tavapärastele (tervislikud jms. põhjused) ka sel aastal Marimaalt saabunud teated. Nii on mõnedki loobunud sõidust, sest kardavad oma julgeoleku pärast Marimaal. Samas on osa sõitjaid põhjendanud oma sõitu just sooviga olla solidaarsed mari rahvaga ja osutada oma osavõtuga toetust marilastele.

Ka Ungarist tulnud teateil (prof. Lászlķ Keresztes Debrecenist) on nende delegatsioon kõigi aegade väikseim, koos välisungarlastega u 30 inimest.

Kongressil esineb Tõnu Seilenthal plenaarettekandega "Akadeemik Paul Ariste osa Venemaa soomeugrilaste koolitamisel“.

Kongressi ajal viibib Marimaal ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Riigikogu liige Katrin Saks, kus ta koostab Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele raportit soome-ugri rahvaste olukorrast.

Kongressi ajal korraldavad Eesti, Soome ja Ungari vastuvõtu kõigile kongressi osavõtjaile. Eesti poolt on võõrustajaks minister Mailis Reps ja Eesti Vabariigi saatkond Venemaal, Soome poolt suursaadik ja Ungari poolt saatkond Moskvas.

Eesti delegatsiooni sõitu toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Esimene fennougristikakongress toimus 1960. aastal Budapestis. Kongresse korraldatakse iga viie aasta tagant järgemööda neljas soome-ugri riigis (Ungari, Soome, Eesti, Venemaa; kuni läinud sajandi 90-ndate aastateni Ungari, Soome, N. Liit). Eelmine kongress toimus 2000. aastal Tartus. Venemaa territooriumil toimub kongress teist orda. Kuues kongress 1985. aastal toimus Komimaa pealinnas Sõktõvkaris.