Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 22. juuli 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050722.html

Eesti tudengid sunniti lahkuma Marimaalt

21. juuli õhtul saadeti Mari Vabariigist Kozmodemjanskist välja traditsioonilise, 28-nda Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri ekspeditsioonil osalejad. Ekspeditsioonist võtab osa 17 EKA üliõpilast-magistranti, lisaks fotograaf Belgiast ja Müncheni Andropoloogiamuuseumi teadusdirektor.

Väljasaatmist põhjendati asjaoluga, et ekspeditsioonist ei teavitatud Mari Vabariigi Kultuuriministeeriumi pikemat aega ette ja kuna Kozmodemjanskis toimub festival "Benderiada" siis ei suuda Marimaa garanteerida ekspeditsiooniliikmete julgeolekut.

Ekspeditsioon saabus 11. juulil Tšuvaši Vabariiki, kust pidi edasi suunduma Mari Vabariiki. Ekspeditsiooni eesmärgiks oli maridele lähedaste tšuvaššide rahvakultuuri jäädvustamine nind võrdlemine maride rahvakultuuriga. Jäädvustatud tööde materjalide põhjul pidi avatama Eesti Rahvusraamatukogus näitus ja korraldadtma konverents.

Läheneva, Mari Vabariigi paealinnas Joškar-Olas 15. – 21. augustini toimuva X rahvusvahelise fennougristika kongressi foonil, jätab toimunu äärmiselt negatiivse jälje kogu soome-ugri rahvaste liikumisele.

Viimasel aastal on pingestunud Mari Vabariigi sisesed rahvussuhted, riigi kontrolli all olevas ajakirjanduses ilmuvad Eesti kohta negatiivsed artiklid. Mari Vabariigi juhtkond püüab aga toimuvat igati õigustada. 12. mail võttis Europarlament vastu mari keele halba olukorda ja inimõiguste rikkumisi tauniva resolutsiooni.

Pressiteate koostas

Jaak Prozes
Fenno-Ugria Hõimukeskuse juhataja
50 12319