Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 14. juuli 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050714.html

ESINDAMATA RAHVASTE ORGANISATSIOON VÕTTIS VASTU MARISID TOETAVA REOLUTSIOONI


Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VII Peaassamblee (Haag, 24.-26.06.2005) võttis vastu mahuka, faktidele tugineva poolehoiuavalduse mari rahvale.

Resolutsioon juhib teravas toonis tähelepanu Venemaa Föderatsioonis elavate maride keelelise, kultuurilise ja poliitilise olukorra halvenemisele viimastel aastatel. Resolutsioon rõhutab, et nõrga esindatuse tõttu võimuorganeis pole marid enam suutelised hoolitsema oma keele ja kultuuri eest määral, mis võimaldaks 604 000 liikmelisel rahval teostada oma rahvuslikke pürgimusi. Käesoleval aastal suletakse näiteks 12 mari õppekeelega kooli ning 37 kooli korraldatakse ümber nii, et nendes mari õppekeel asendub vene keelega. Mari riiklikus televisioonis on marikeelseid saateid vähendatud kolme tunnini nädalas ning riigiraadios vastavalt kahe tunnini nädalas. Mari Eli võimude tegevus sõnavabaduse piiramisel on tekitanud olukorra, kus sõltumatud ajalehed otsivad trükivõimalusi väljaspool Marimaa piire, kuhu kohaliku võimu ähvardused ei ulatu. Tsensuur on jõudnud ka internetti: alates k.a 9. juunist on Marimaa elanikel takistatud juurdepääs sõltumatute agentuuride Vlasti.net ja MariUver uudistelehekülgedele (http://www.vlasti.net, www.mari.ee).

Esindamata Rahvaste Organisatsioon (ERO) kutsub Venemaa föderaalvõime võtma meetmeid, et lõpetataks mari rahva ahistamine tema põlisel asualal, taastataks mari keele kasutamine õppekeelena kõigil haridusastmetel, suurendataks mari keele osatähtsust massiteabevahendite kõigis liikides ning loobutaks tsensuurist. Resolutsioon rõhutab vajadust võtta vastutusele isikud, kes on sooritanud kuritegusid mari põlisrahva vastu.

ERO toetas ka rahvusvahelist pöördumist "Mari rahva kaitseks", mis on liitumiseks avatud kõigile internetiaadressil http://www.ugri.info/mari .

Esindamata Rahvaste Organisatsiooni (vt www.unpo.org) kuulub üle viiekümne rahva, kes omariikluse puudumise tõttu ei saa olla ÜRO liikmed. Soome-ugri rahvastest kuuluvad ERO-sse komid, udmurdid, ja marid. Oma esindaja ERO-s on ka Ingeri soomlastel ja Rumeenia ungarlastel. ERO asutajliikmeks oli ka Eesti, kes on pärast 1991. aastat, mil ta võeti vastu ÜROsse, toetajaliikme staatuses.

 

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270 või 6 445 119, suri@suri.ee