Tallinn, 31. mai 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 31. mai 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050531.html

MARIMAA FAŠISTLIKUD RÜHMITUSED ON VÄIDETAVALT SEOTUD VABARIIGI VALITSUSEGA

Reedel ründasid kohalikud skinheadid Marimaa pealinnas Joškar-Olas kontserdilt lahkuvaid marilasi. Fašistliku organisatsiooni Vene Rahvuslik Ühtsus liikmed peksid läbi umbes viisteist muusikut ja kultuuritegelast. Väidetavalt oli vahejuhtum korraldatud vabariigi venemeelse valitsuse poolt.

Kui kontserdilt koju naasvad Morko rajooni muusikud 27. mai õhtul oma bussi poole kõndisid, järgnes neile rühm 20-aastasi skinheade Venemaa Rahvuslikust Ühtsusest. Kiilaspead kuulutasid, et neile ei meeldi marikeelne laul, ähvardasid muusikuid ja lõid mõnda neist. Seejärel rünnati esinejaid ja korraldajaid, kes läksid koju Sverdlovi puiesteed mööda. Neile tungis kallale umbes 30-liikmeline jõuk, kes asus peksma nii mehi kui naisi.

Hiljem olevat skinheadid rääkinud kohalikele, et nad said käsu maridele kallale tungida oma pealikult Andrei Tsaregorodtsevilt. Temale omakorda olevat Marimaa presidendi administratsiooni ülem Dmitri Frolov lubanud intsidendi korraldamise eest eraldada natsionalistidele maad baasi ehitamiseks. Loomulikult ei saanud ta seda teha president Leonid Markelovi teadmata.

Sovetski rajooni Ježovo küla lähedal asuvale maatükile kavatsevat Vene Rahvusliku Ühtsuse liikmed ehitada kümme elumaja, külalistemaja ja sauna, milleks materjal Pemba saeveskist olevat juba tellitud.

Ajalehe Izvestija Mari El andmetel on Joškar-Olas on umbes 2000 skinheadi, kellesse vabariigi valitsus suhtub soosivalt. Mõned neist on koguni ametis kohalikes võimuorganites.

Esimestel päevadel vaikis valitsuse kontrollitud ajakirjandus vahejuhtumi maha. Kui aga sõltumatute uudistekanalite uudised juhtunust hakkasid jõudma läände, tegi presidendi pressitalitus eile avalduse. Avalduses öeldakse, et läbi peksti presidendi administratsiooni töötajad ning et vaenulikud jõud vabariigis ja selle piiride taga kasutavad intsidenti “Marimaa rahvustevahelise olukorra teravdamiseks”.

Päev enne vahejuhtumit avaldasid Marimaa võimud avalduse, milles mõistsid hukka Euroopa parlamendi mai keskel vastuvõetud Marimaa-teemalise resolutsiooni. Europarlament kutsus selles Venemaa kohalikke ja föderaalvõime “järgima oma rahvusvahelise õiguse järgseid kohustusi ning astuma vastavaid samme, et hõlbustada riigi põhiseaduse ja muude vähemuskeelte ning -kultuuride säilitamist ja arendamist puudutavate õigusaktide sätete praktilist rakendamist”.

Intsidendi ohvrite internetis avaldatud esialgses nimekirjas on O. N. Tihhonov, Morko rajooni kaasmaalaskonna esimees, mari ülikooli ajakirjanduskateedri juhataja ning 10. fennougristikakongressi tegevkorraldaja; V. A. Koltsov, raadioajakirjanik, Mari raadio osakonnajuhataja; T. N. Stepanova, Marimaa kultuuriministeeriumi töötaja; A. A. Krõlova, Filharmoonia laulja; L. A. Dmitrijev, kehalise kasvatuse õpetaja; A. N. Ivanov, endine Marimaa pressi- ja informatsiooniminister; V. P. Vassiljev, Mari ülikooli professor jt.

Leonid Markelovi presidendiks oleku ajal on toimunud Marimaal rida selgitamata jäänud kallaletunge ajakirjanike, opositsiooni ja mari rahvuslike organisatsioonide esindajate vastu. President Markelov on pärit Moskvast ja alustas oma poliitikukarjääri Vladimir Žirinovski juhitud “liberaaldemokraatlikus” parteis. Teda on süüdistatud valimistulemuste võltsimises nii 2000. kui 2004. aastal. Möödunud aasta lõpus annetas Venemaa president Vladimir Putin talle Sõpruse ordeni.


Allikad: Venemaa infoagentuuride jm võrguleheküljed, www.mari.ee

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270 või 6 445 119, suri@suri.ee