PRESSITEADE                                                                                                    Tallinn, 11. mai 2005

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee

Euroopa Parlament arutab homme täiskogul resolutsiooni inimõiguste rikkumisest Marimaal

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis on homme päevakorras resolutsioon inimõiguste ja demokraatia põhimõtete rikkumisest Vene Föderatsiooni kuuluvas Mari Vabariigis. Ühisettepaneku resolutsiooniks on esitanud seitse soomeugrilasest liberaalide, sotsiaaldemokraatide ja konservatiivide esindajat, nende hulgas Toomas Savi ning Tunne Kelam Eestist, Paavo Väyrynen Soomest ning Tallinnas elav ungarlane György Schöpflin.

Resolutsiooniprojektis rõhutatakse, et maridel on omakeelse hariduse saamine keerukas: pole marikeelset kesk- ega kõrgharidust, viimastel aastael on marikeelset õppematerjalide väljaandmine vähenenud. Märgitakse ka, et marimaal toimuvad pidevalt kallaletungid sõltumatu ajakirjanduse esindajatele. 2001. aastal tapeti kolm ajakirjanikku, 4. veebruaril 2005 peksti julmalt Mari Kongressi esimeest Vladimir Kozlovi. Ei kohalikud ega ülevenemaalised juurdlusorganid pole siiani toonud kohtu ette ühtki süüdlast.

Resolutsioonis kutsutakse Venemaa föderaalset ja kohalikku võimu üles tunnustama sõnavabadust, lõpetama viivitamatult Mari Eli ametnike, haridus- ja kultuuritöötajate poliitiline tagakiusamine ning täitma kohustusi , mida Venemaa Föderatsioon on endale võtnud vähemuskeelte ja kultuuride kaitsmisel ja arendamisel.


Euroopa Parlamendi algatusele on eelnenud laialdased rahvusvahelised protestid. Veebruaris algatas rühm Soome teadlasi avalduse “Mari rahva kaitseks”, millele on võrguleheküljel www.ugri.info/mari alla kirjutanud inimesi rohkem kui 60 riigist.

 Täiendav info: Mart Meri, tel + 372 51 27314.