Tallinn, 31. mai 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 07. mai 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050507.html

Euroopa Rahvuste Föderaalliidu kongress arutas marilaste olukorda

Täna/laupäeval Bukarestis lõppenud Euroopa Rahvuste Föderaalliidu (FUEN) 50.
kongressil arutati mari rahva olukorda Venemaal.

Ettekandega Marimaa olukorrast esines Mari Kongressi esimees Vladimir
Kozlov. “Venemaa võimuorganites, ei Riigiduumas ega Föderatsiooninõukogus,
samuti Mari Eli Vabariigi esinduses Moskvas, pole praegu ühtki Marimaalt
pärit inimest. Vabariigi valitsuses töötab ainult 3-4 marilasest
riigiametnikku,” kirjeldas Kozlov etnilist puhastust võimuorganites. Ta
nimetas võimude poliitikat marivastaseks ja ütles kokkuvõtteks, et “käimas
on aktsioon, mis viib Mari Eli Vabariigi kui Venemaa Föderatsiooni iseseisva
subjekti likvideerimisele.”

Mari rahvast esindavad organisatsioonid on viimastel aastatel ärevusega
täheldanud inim- ja kodanikuõiguste rikkumise ning poliitilise opositsiooni,
rahvuslike organisatsioonide ja sõltumatu ajakirjanduse tagakiusamise lainet
ja nõudnud võimudelt selle lõpetamist. Samuti nõutakse õigust emakeelsele
haridusele, toetust marikeelsetele trükistele ja massimeediale.

FUEN otsustas saadud informatsiooni lülitada Euroopa Nõukogule esitatavasse
Rahvusvähemuste Kaitse Raamkonventsiooni täitmise alasesse aruandesse. FUENi
presiidium võttis plaani mariteemalise avalduse tegemise.

Kozlov kutsuti FUENi kongressile, et saada rahvusvahelist tähelepanu
äratanud Marimaa probleemide kohta informatsiooni algallikast. Veebruaris
toimunud Kozlovi jõhker läbipeksmine põhjustas rahvusvahelise protestilaine.
Soome teadlaste algatatud üleskutsele “Mari rahva toetuseks”
(www.ugri.info/mari) on laekunud allkirju rohkem kui 60 riigist.

Seisukohavõtuks Marimaa teemal valmistutakse ka Euroopa Parlamendis.
Sotsiaaldemokraadid, konservatiivid ja liberaalid on ette valmistanud
avalduse, mida nad loodavad arutada Parlamendi täiskogul tuleval nädalal.

Euroopa Rahvuste Föderaalliit (ingl. The Federal Union of European
Nationalities – FUEN; pr. Union Féderaliste des Communautés Ethniques
Européennes – UFCE; sks. Föderalistishce Union Europäischer Volksgruppen –
FUEV) on 1949. aastal asutatud Euroopa vähemusrahvuste organisatsioonide
liit, millesse kuulub 76 organisatsiooni 32 riigist, ühendades nii
omariikluseta rahvaid kui naabermaades elavaid põlisvähemusi.
Soomeugrilastest kuuluvad Liitu soome ja ungari vähemused naabermaades,
Eestist on liikmeid viis, nende hulgas Eestimaa Rahvaste Ühendus.

Föderaalliidu eesmärgiks on Euroopa vähemusrahvuste identiteedi, keele,
kultuuri ja ajaloo rahumeelne kaitsmine ja säilitamine. FUEN ei toeta
separatismi ega riigipiiride vägivaldset muutmist ning töötab enamuse ja
vähemuse heanaaberlike suhete nimel riikides ja regioonides. FUENil on
konsultatiivne staatus Euroopa Nõukogu, ÜRO ja OSCE juures.


Lisainfo: Jaak Prozes, 50 12319
www.fuen.org, www.mari.ee

 

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270 või 6 445 119, suri@suri.ee