Tallinn, 31. mai 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 02. mai 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050502.html

Euroopa Parlamendis algatati Marimaa olukorda käsitleva resolutsiooni kiirmenetlus

Seitse Euroopa Parlamendi liiget algatasid täna Brüsselis Marimaa olukorda
käsitleva resolutsiooni kiirmenetluse. Sotsiaaldemokraatide, konservatiivide
ja liberaalide esindajate eesmärk on viia Marimaa teema veel maikuus Euroopa
Parlamendi täiskogu istungile Strasbourgis.

Algatajate hulgas on Toomas Savi ning Tunne Kelam Eestist, Paavo Väyrynen
Soomest ning Tallinnas elav ungarlane György Schöpflin.

Resolutsioonis kutsutakse Venemaa föderaalset ja kohalikku võimu üles
tunnustama sõnavabadust, lõpetama viivitamatult Mari Eli ametnike, haridus-
ja kultuuritöötajate poliitiline tagakiusamine ning täitma kohustusi , mida
Venemaa Föderatsioon on endale võtnud vähemuskeelte ja kultuuride
kaitsmisel ja arendamisel.

Olukord Mari Eli Vabariigis on viimastel kuudel pälvinud rahvusvahelise
avalikkuse püsiva huvi. 22. veebruaril ilmunud rahvusvahelise pöördumi sega
on aadressil http://www.ugri.info/mari ühinenud 9410 inimest rohkem kui 60
riigist. Marimaa teema on leidnud laialdast kajastamist soome, eesti, ungari
ja teiste maade pressis.

Lisainfo: Mart Meri, tel. +372 51 27314

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270 või 6 445 119, suri@suri.ee