Tallinn, 31. mai 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 22. aprill 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee

http://www.suri.ee/press/2005/20050422.html

Tunne Kelam kommenteerib maride probleemi arutelu Moskvas


"Vene duumasaadikute suhtumine oli kahjuks üsna pealiskaudne, me ei näinud
tõsist suhtumist. Kui kõnelesime nõudlikumalt ja rõhutasime selle küsimuse
tähtsust meile, siis võeti asja tõsisemalt", ütleb Tunne Kelam, kirjeldades
Euroopa Liidu-Venemaa parlamentaarse koostöökomisjoni istungit, mis toimus
19-20. aprillil Moskvas.

Kohtumisel tõmbasid eurooplased Vene Riigiduuma saadikute tähelepanu Marimaa
opositsiooni- ja kultuuritegelaste õiguste kitsendamisele ja nende vastu
korraldatud rünnakutele ning mari emakeele kasutamise piiramisele
koolihariduses, raadio- ja telesaadetes ja ajalehtedes.

"Seda teha oli meie kohus ja seda me tegime. Meie ainus võimalus maride ja
teiste soome ugri rahvaste olukorda parandada on neid probleeme võimalikult
üleval hoida, toestada uute faktidega ja eeskätt saavutada seda, et Mari
Kongressi esimehe Vladimir Kozlovi läbipeksmise asjas saadaks selgust. Mul
tekkis väga tugev kahtlus, et kui mitu kuud on möödunud sellest läbipeksmise
juhtumist ja kui uurimine ikka venib, siis kas see uurimine kuhugi üldse
jõuab välja", ütleb T. Kelam, kes on ka Euroopa Parlamendi regionaalarengu
komisjoni ja julgeoleku- ja kaitsealase alamkomitee liige.

Kommenteerides Europarlamendi suhtumist Venemaa soome ugri rahvaste
murettekitavasse olukorda, ütles T. Kelam: "Soome ugri teema on enamusele
Euroopa Parlamendi liikmetest täiesti uus. Soome ugri riikide esindajatel
tulebki saavutada, et seda teemat teadvustatakse, selgitades teistele, kes
on soome ugri rahvad ja mis asi on Venemaa vähemuste probleem, nende
kultuurilised õigused ja oma identiteedi säilitamine. See nõuab pikaajalist
ühist tegutsemist. Ma loodan, et Soome Ugri Foorum - soome ugri maade
saadikutekogu Euroopa Parlamendis - aitab selle temaatika teadvustamisele
kaasa. Peame sellest rääkima igal pool, koostama vastavaid dokumente ja
raporteid. Venemaa vähemuste, sh soome ugri rahvaste probleemid peavad
kujunema ja kindlasti kujunevadki Europarlamendi jaoks üheks oluliseks
teemaks."


Valeri Kalabugin
+372 526 8454