Tallinn, 31. mai 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE Tallinn, 22. veebruar 2005

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS Tallinn
tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee

http://www.suri.ee/press/2005/20050222.html

Mari rahvas Venemaal surve all
Võimalus ühineda avaliku pöördumisega

Hulk poliitika- ja kultuuritegelasi Soomest, Eestist, Ungarist, Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast ja Rootsist pöördus Vene Föderatsiooni võimude ja maailma avalikkuse poole üleskutsega lõpetada mari rahva poliitiliste ja kultuuriliste õiguste ahistamine Mari Eli Vabariigis Venemaal. Pöördumise autorid mõistavad hukka ründed Mari demokraatliku opositisooni esindajate vastu ning nõuavad Venemaa keskvalitsuselt resoluutsust nende isikute väljaselgitamiseks, kes tungisid jõhkralt kallale väljapaistvale mari kultuuritegelasele, Maarjamaa Risti kavalerile Vladimir Kozlovile. V. Kozlov on rahvusvahelise soome-ugri ajalehe “Kudo+Kodu” peatoimetaja, Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee liige ja üle-venemaalise maride kaasmaalaskonna ühenduse “Mer Kanaš” juht. Pöördumise autorid kutsuvad inimõiguste organisatsioone kogu maailmas toetama seda nõudmist. Igaühel on võimalus ühineda selle pöördumisega Internetis aadressil http://www.ugri.info/mari/ .

Pöördumisele allakirjutanute hulgas on Eesti eelmine president Lennart Meri, Soome parlamendi endine esinaine Riitta Uosukainen, USA valitsuse kauaaegne nõunik professor Paul Goble, heliloojad Veljo Tormis ja Kari Rydman (Soome), Europarlamendi välisasjade komisjoni aseesimees Toomas Hendrik Ilves, professor John Hiden Suurbritanniast ja Soome endine välisminister Pertti Paasio. Täna on pöördumisega ühinenud Leedu endine president Vytautas Landsbergis, Europarlamendi saadikud Ari Vatanen Prantsusmaalt, György Schöpflin Ungarist jt.

Pöördumine mari rahva kaitseks ilmus 22. veebruaril Eesti Päevalehes ja ajalehes Helsingin Sanomat. See oli reageering Moskva mari kaasmaalaskonna läkitusele 7. veebruarist. Vastavalt läkitusele ei ole Mari Eli Vabariigi võimuorganid varasematel analoogilistel opositsioonitegelaste läbipeksmise juhtudel süüdlasi välja selgitanud. Mari kaasmaalaskond pöördus Marimaa saadikute poole Vene riigiduumas nõudmisega astuda samme poliitilise terrori lõpetamiseks ja kõigi kodanike seaduslike õiguste tagamiseks Mari Eli Vabariigis. Mari kaasmaalaskond palub oma läkituses rahvusvahelist üldsust ja eeskätt soome-ugri rahvaid Eestis, Soomes ja Ungaris võtta sõna mari rahva õiguste kaitseks Marimaal.


Allakirjutanute nimel
Mart Meri
Ajakirja “Keel ja Kirjandus” peatoimetaja


Kontakt:
Tel 6449270
e-mail suri@suri.ee

Lisa: http://www.suri.ee/appeal.html


Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270