Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

25.11.2003

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

 

 

Udmurdi teadlane kõneleb emakeele olukorrast

Homme, kolmapäeva kell 16.00 toimub Tallinna Pedagoogikaülikooli keeltemaja ruumis 236 (Narva mnt 29) filoloogiakandidaat Viktor Denissovi avalik ettekanne "Udmurdi keele olukord kaasajal ja keelepoliitika Udmurtias".

Ettekandes valgustatakse lühidalt udmurtide asustusajalugu ja nende praegust paiknemist nii Udmurdi Vabariigis kui väljaspool seda. Ettekande keskmes on aga udmurdi keele kasutamine Udmurdimaal, eelkõige alg-, kesk- ja kõrgkoolis ning Udmurdi Vabariigi keelepoliitika. Juttu tuleb ka udmurtide ja võimude suhtest vabariigis laiemalt.

Udmurdimaalt pärit Viktor Denissov on oma udmurdi keele alase kandidaaditöö kaitsnud Leningradi ülikoolis ning elab praegu Peterburis.

Udmurdi Vabariigis elab umbes pool miljonit udmurti, kellest oma keelt valdab umbes 75%. Ligi kolmandik udmurtidest elab väljaspool nimivabariiki, enamasti naaberaladel või mujal Venemaal.

Ettekanne on vene keeles. Kõik huvilised on teretulnud kuulama.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
andres@suri.ee, 056 954 740

Lisainfo: Jaak Prozes, jprozes@eki.ee, 6445119, 050 12319