Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

22.08.2003

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

 

Soomeugrilased loodavad kongressilt keeltele kaitset
Tallinnasse koguneb kaks töörühma ette valmistama soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi

Lähipäevil leiab Tallinnas Eesti Keele Instituudi majas aset kaks olulist soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi ettevalmistavat kohtumist: laupäeval ja pühapäeval toimub keele ja hariduse sektsiooni ettevalmistav istung, esmaspäeval ning teisipäeval koguneb nõupidamislaua taha rahvusvahelise Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee sekretariaat.

Homme alustab Tallinnas Eesti Keele Instituudis kahepäevast istungit keeleinimestest töörühm.
Rahvusvahelise töörühma, mille eestseisjaks Tallinna Pedagoogilise Ülikooli dotsent Mart Rannut, ülesandeks on piiritleda keele ja hariduse sektsiooni temaatika ja päevakord.
Kongressi peateemast “Noored – soome-ugri rahvaste lootus ja tulevik” lähtuvalt on keelesektsiooni põhirõhk noorsoo emakeeleoskusel ja keelekasutusel.
Eesti korraldajate ettepanekud teemade osas on olnud nt “kodu, lasteaia ja kooli roll emakeele õpetamisel”, “uurali keelte õpetamine ja kasutus lasteaedades ja koolides” jm.
Väikeste uurali keelte puhul on probleemiks, kuidas vältida olukorda, kus lapsevanemad loodavad koolile, lasteaed lapsevanematele, seejuures ise vastutusest ära öeldes. Kuidas saab toimuda õppetöö pisikeses keeles, mille tarvis ei ole kirjutatud õpikuid ning puudub terminoloogia?
Erinevates piirkondades on juba proovitud leida lahendusi keelelise olukorra parendamiseks, toodagu näiteks soomlanna Annika Pasaneni juurutatud nn keelepesade meetod, mida on edukalt praktiseeritud nüüdseks nii Karjalas kui Inari saamide juures: sõltumata õppematerjalide keelest toimub arutelu erinevate teemade üle emakeeles. Eesti keelekümbluse kogemusi on juba levitatud Marimaal, keelekümbluse teema tuleb kõneks ka kongressil. Töörühma kuulub Marimaalt Erik Juzykain, sealse keelekümblusprojekti juht.
Tartu Ülikooli dotsent Tõnu Seilenthal ning Ungari Szombathely Ülikooli uralistika professor János Pusztay on rõhutanud emakeelse terminoloogia loomise vajadust erinevates uurali keeltes, seda vähemalt keskhariduse tasemel. Positiivse näitena olgu toodud udmurdi keel, mis on juba leidnud omakeelsed tüved mõistetele “vapp” udm kunpus, “teadus” todos.
Tõenäoliselt tuleb kongressil arutlusele ka alfabeedi teema, tingituna Venemaal 2002. a sügisel vastu võetud seadusest, mille kohaselt Vene Föderatsioonis peaks kasutatama vaid kirillitsat, mis puudutab eriti valusalt ladinapõhiseid juba traditsioonidega karjala, lüüdi ja vepsa kirjakeeli.

Esmaspäeval tööd alustav sekretariaat tutvub Tallinnas kongressi toimumispaikadega ning valmistab ette Konsultatiivkomitee oktoobri istungit, mis toimub Ungaris Szombathelys.

Sekretariaadi istungil osalevad: Konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov (Venemaa Riigiduuma liige, komi), Soome koordinaator Merja Hannus (Soome-Venemaa Sõprusühingu peasekretär), Tatjana Klejerova (Karjala Rahvusasjade Komitee aseesimees), Ungari koordinaator professor János Pusztay, Vassili Janalov (Mari Kongressi Täitevkomitee liige) ja Eesti koordinaator Andres Heinapuu.

Konsultatiivkomitee sekretariaat annab pressikonverentsi kongressi ettevalmistamise teemadel teisipäeval, 26. augustil kell 15:00 Eesti Keele Instituudi (Roosikrantsi 6) väikeses saalis. Pressikonverentsil osalevad ka keeletöörühma liikmed.


Eva Saar
soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi sekretär
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus

Info:
Telefon +372 6 449 270
e-mail suri@suri.ee või kongress@suri.ee
Andres Heinapuu: +372 56 954 740