Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

23.04. 2003

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

 

 


Maride liider kõneleb mari rahvuslaste kaks aastat kestnud vastasseisust Marimaa presidendiga

Homme, 24. aprillil kell 15 esineb Tallinna Matkamaja kaminasaalis (Raekoja plats 18, 3. korrus) Mari Ušemi (Mari Liidu) äsjane esimees Valeri Motšajev loenguga “Mari Eli Vabariik ja mari küsimused. Ülevaade sündmustest ja tendentsidest aastatel 2001-2003”.
Pärast Leonid Markelovi saamist Mari Eli Vabariigi presidendiks hakkas mari rahva olukord järsult halvenema. Koolides muudeti mari keele õpetus vabatahtlikuks, keeleseadust muutes püüti kitsendada mari keele kui riigikeele kasutussfääri.

2001. aastal alustas president teatrireformi, ühendades Mari Rahvusteatri ja Mari Noorsooteatri. Selgus, et aktsioon oli kavandatud vabanemaks Rahvusteatri direktorist Viktor Nikolajevist, kes on ka Mari Kongressi esimees. Vahepeal vallandati Mari Raamatukirjastuse direktori kohalt mari luuletaja Albertina Aptullina (Ivanova). Sagenesid riigi omanduses oleva massiteabe tsenseerimise juhtumid.

Presidendi vastasseis mari rahvuslike organisatsioonidega kasvas lahendamatuks. Möödunud aasta 22. veebruaril toimus maride esmakordne meeleavaldus oma keele ja kultuuri kaitseks Joškar-Olas, millest võttis osa tuhatkond inimest. President proovis lõhestada rahvuslikku liikumist, luues uusi, endale kuulekaid organisatsioone. Katse ebaõnnestus: uued organisatsioonid jäid paberile, vanad aga aktiviseerusid. Aprillis avaldas maride erakorraline kongress presidendile umbusaldust. Samuti võeti kongressil vastu otsus, mis taunis riigivõimu poolt korraldatavaid pidustusi maride Venemaaga väidetavalt “vabatahtliku” ühinemise 450. aastapäeva puhul.

Praeguseni on enamik vabariigi massiteabevahendeist presidendi kontrolli all. Marikeelsete väljaannete trükiarv on kordi väiksem venekeelsete omast. Mari televisioonis on marikeelsete saadete osatähtsus ainult 40%. Ühiskondlik-poliitilisi saateid mari keeles peaaegu pole.
Kuid on ka rõõmustavaid tendentse. Vabariigi eelarves on 2003. aastal ette nähtud artikli “Rahvustevahelised suhted” all kulutusi 3,8 miljonit rubla (veidi alla 1,75 miljoni krooni), kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. Aktiviseerunud on kultuuri- ja rahvusasjade ministeeriumi tegevus rahvuskultuuri edendamisel.

Nende sündmuste taustal on mari keele ja kultuuri olukord leidnud tähelepanu ka välismaal: 2001. aasta lõpus ilmus ajalehes Helsingin Sanomat artiklisari Marimaa rahvusprobleemidest ja poliitilisest olukorrast, probleemi on püüdnud Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees teadvustada Soome esindaja Tytti Isohookana-Asunmaa. Eesti Riigikogu soome-ugri rahvaste toetusrühm saatis tervituse erakorralisele mari kongressile ning pöördumise president Markelovile (vt http://www.suri.ee/press/2002/2504.html). Mais külastasid Marimaad Ungari, Soome ja Eesti suursaadikud Venemaal.

Olukorra kujunemist ja viimaseid arenguid Marimaal kommenteerib Mari Liidu esimehe ameti kaks nädalat tagasi maha pannud Valeri Motšajev, kes otsustavatel hetkedel oli Marimaa võitluste keskpunktis. Fenno-Ugria Asutuse korraldatud loeng toimub Mari sangari päeva (26. aprill) tähistamiseks. Laupäeval, 26. aprillil on Kloostri Aidas mari tantsuõhtu.


Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
andres@suri.ee, 056 954740