Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

21. 11. 2002

 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

Soome-ugri rahvaste II maailmakongressi resolutsioon

Soomeugrilaste maailmakongressi korraldamine Eestis on taas küsimärgi all

Eile hääletas riigikogu riigieelarvest välja muudatusettepaneku, mis oleks 2003. aastaks andnud Soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevalmistamise tarbeks 350 000 krooni.

Eesti vabariigi valitsus eraldas tänavu kongressi ettevalmistustöödeks reservfondist stardiraha, kuid, hoolimata õigeaegselt esitatud taotlustest, pole 2003. aasta eelarvesse ettevalmistamise jätkamiseks vahendeid planeerinud. Nii võib juhtuda, et juba alustatud ettevalmistustööd katkevad.

"Olukord on seda veidram, et kumbki asjaosaline minister, nii kultuuriminister Allikmaa kui ka rahandusminister Õunapuu on eraldi võttes olnud nõus probleemi lahendama, kuid tulemust seni pole. Siit tuleb järeldada, et üks neist vassib," kommenteeris probleemi Fenno-Ugria Asutuse juhatuse esimees Mart Meri.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress peaks toimuma Tallinnas 2004. aasta augustis. Tegemist on soome-ugri rahvaste kõrgeima koostööfoorumiga, mis toimub iga nelja aasta järel. Esimene kongress toimus 1992. aastal Sõktõvkaris, teine 1996 Budapestis, kolmas 2000. aastal Helsingis. Nüüd on kord Eesti käes. Helsingi kongressil võeti toonase Eesti Vabariigi presidendi Lennart Mere suu läbi rahvusvaheline kohustus kongress 2004. aastal Eestis korraldada.

Kongressil osaleb 600-700 inimest, kes esindavad 18 uurali rahvast, lisaks traditsiooniliselt Soome ja Ungari riigipead, UNESCO, ÜRO Inimõiguste Komisjoni ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Töö toimub 6 sektsioonis, arutatakse keele, hariduse, kultuuri, meedia, ökoloogia, demograafia, tervishoiu ja kultuuri probleeme. Et kõik kongressi otsused langetatakse konsensuse alusel, on hädavajalik varakult algav ning põhjalik ettevalmistustöö.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
andres@suri.ee
056 954740