Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskuse pressiteade

21. 11. 2002

 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

Fenno-Ugria Asutus

Komi Vabariigis tähistatakse 10 aasta möödumist esimesest soomeugrilaste kongressist

Täna algasid Venemaal Komi Vabariigi pealinnas esimese soome-ugri rahvaste maailmakongressi 10. aastapäeva üritused. Täna toimus ümarlaud soome-ugri keelte funktsioneerimisest kakskeelsuse tingimustes.

Pidustuste tuntumaid külalisi, Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele soome-ugri vähemusrahvustest ettekande teinud Tytti Isohookana-Asunmaa ütles agentuuri Komiinform andmetel ümarlaual järgmist: "Põlisrahvaste keelte, eriti hävimisohus keelte iseloomulikuks jooneks on nende madal prestiiž." Ta lisas, et selle tagajärjel ei soovi lapsed oma emakeelt õppida ega kasutada. Veel tuletas Soome parlamendiliige meelde, et Venemaa peaks lähimal ajal Euroopa Nõukogu liikmena ratifitseerima Euroopa regionaalsete ja vähemuskeelte harta ning täiustama oma seadusi, et paremini kaitsta vähemuskeeli. Ka oleks tarvis korraldada vähemuskeelte seisundi monitooring ning eraldada raha keeleprogrammidele. Oma keelte ohustatusest kõnelesid maride, udmurtide ja neenetsite esindajad ka ise.

Aastapäevaintervjuus puudutas keeleküsimusi ka Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov. Kõneldes Riigiduumas äsja vastu võetud keeleseaduse parandustest, mille järgi Venemaa rahvusvabariikide riigikeeled tohivad nüüdsest baseeruda ainult vene tähestikul, avaldas ta arvamust, et näiteks ladina tähestikul põhineva karjala keele riigikeeleks kuulutamine Karjala Vabariigis on pärast seadusemuudatust enam kui küsitav. Karjala keel on ainus soome-ugri vabariikide nimirahvaste keeltest, mida pole siiani riigikeeleks kuulutatud.

Pidustused jätkuvad mitmete üritustega: avatakse ungari fotonäitus, toimub lauatenniseturniir ja laste loomingu näitus "Soome-ugri rahvaste laulud". Komi folklooriteater näitab etendust "Karu suguvõsa". Ülehomme on kavas konverents "Soome-ugri maailm: tegelikkus ja perspektiivid".

Aastapäevale on kokku tulnud üle saja külalise Ungarist, Soomest ja Venemaa soome-ugri piirkondadest. Eestist osalevad pidustustel Jaak Prozes Fenno-Ugriast ning Eesti Moskva-suursaatkonna esindus.

Soome-ugri rahvaste esimene maailmakongress toimus venemaa soome-ugri rahvaste organisatsioonide algatusel 1.-3. detsembrini 1992. aasta Sõktõvkaris. Kongressil moodustatud Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee on saanud vaatlejastaatuse ÜRO juures ning võtnud osa näiteks põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni ettevalmistamisest. Teine soomeugrilast kongress toimus 1996. aastal Ungari pealinnas Budapestis, kolmas 2000. aasta detsembris Helsingis Finlandia-talos.

Andres Heinapuu
Soome-ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
056 954 740
andres@suri.ee