Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskuse pressiteade

22. 02. 2001

Pressiteated 2001

Esimesed idapoolsed soomeugrilased Maarjamaa Risti kavalerid

Täna saabusid Eestisse marid Jüri Anduganov ja Laid Šemjer, kellele president Lennart Meri annab homme üle Maarjamaa Risti V klassi ordeni.

Mari Riikliku Ülikooli soome-ugri kateedri juhataja professor Jüri Anduganov (sünd 1949) on lõpetanud Mari Riikliku Pedagoogilise Instituudi 1971. aastal, kandidaadiväitekirja kaitses ta 1976. aastal Tartu Ülikoolis (juhendaja: Paul Ariste) ning doktoriväitekirja 1992. aastal Joškar-Olas Mari Riiklikus Ülikoolis. Jüri Anduganovi teadustööde hulgas on mari keele ajalooline grammatika, ta on Mari Riiklikus Ülikoolis korraldanud eesti keele õpetamist ja seda ka ise õpetanud. Jüri Anduganov on 2005. aastal Marimaal Joškar-Olas toimuva kümnenda rahvusvahelise fennougristikakongressi president.

Vladimir Kozlov (marikeelne nimi Laid Šemjer, sünd 1960) on marikeelse soome-ugri ajalehe Kudo+Kodu peatoimetaja. Laid Šemjer on lõpetanud 1983. aastal Moskva Gorki-nimelise Kirjandusinstituudi. Ta on tõlkinud mari keelde Mati Undi “Sügisballi” ning A.H. Tammsaare, Arvo Valtoni, Ülo Tuuliku, Mats Traadi, Teet Kallase, Jüri Ehlvesti jt eesti kirjanike lühiproosat ning tutvustanud Eestit Mari ajakirjanduses.

Maarjamaa Risti V klassi orden annetatakse ka Mari Riikliku Ülikooli mari keele professorile Lidija Vassikovale (sünd 1927) ning ersa folkloristile ja rahvamuusikule, ansambli Toorama kunstilisele juhile Vladimir Romaškinile (ersakeelne nimi Jowlanj Olo, sünd 1951).

Lidija Vassikova oli üks esimesi idapoolseid soomeugrilasi, kes 1951. aastal Tartu Ülikooli aspirantuuri võeti. Kandidaadiväitekirja kaitses ta 1955. aastal Tartu Ülikoolis (juhendaja: Paul Ariste). Lidija Vassikova ei sõitnud Eestisse tervislikel põhjustel, kuid kindlasti võtab ta osa 24. veebruaril Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva puhul Marimaal Joškar-Olas peetavast eesti- ja marikeelsest luterlikust jumalateenistusest ning sellele järgnevast pidulikust koosviibimisest.

Vladimir Romaškin (ersa nimega Jowlanj Olo) avab 25. veebruaril Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva puhul Mordvamaal Saranskis Soome-Ugri Maja. Pidulikul avamistseremoonial esitab ansambel Toorama eesti muusikat nii eesti kui ka ersa keeles. Jowlanj Olo kirjutas tänukirja president Lennart Merile, kus ta soovis vabale eesti rahvale vaimu heaolu ja majanduse arengut. Oma tänusõnades ütles Jowlanj Olo, et see autasu on tunnustuseks ka paljudele ersa-mokša ja eesti teadlasetele, luuletajatele, kunstnikele ja muusikutele, kes teevad kõik endast sõltuva hõimurahvaste lähendamiseks ning soome-ugri kultuuri arendamiseks.

Jüri Anduganov, Laid Šemjer, Lidija Vassikova ja Jowlanj Olo on esimesed Eesti riikliku autasu pälvinud idapoolsed soomeugrilased.

Valgetähe V klassi ordeniga autasustati Läti Ülikooli soome-ugri õppekava juhatajat Kersti Boikot, kellel on suuri teeneid liivi keele õpetamisel ja liivi kultuuri edendamisel Lätis. Fennougristidest saavad tänavuse vabariigi aastapäeva puhul ordeni veel Jean-Luc Moreau, Janos Pusztai, Kalevi Wiik, Alo Raun, Huno Rätsep, Raimo Raag, Tõnu Seilenthal ja Tiit-Rein Viitso. Hõimuliikumise tegelastest pälvivad riikliku autasu Urpo Vento, Aaro Korkeakivi, Päiviö Tommila, Henni Ilomäki, Seppo Kuusisto, Juhani Salokannel, Tapio Mäkeläinen ja Eszter Villanyi.

Täna õhtul osalevad äsja Tallinnasse jõudnud ordenikavalerid Jüri Anduganov ja Laid Šemjer Fenno-Ugria Hõimuklubi õhtul, kus Tartu Ülikooli uurali keelte professor, Valgetähe V klassi ordeni kavaler Ago Künnap peab ettekande teemal, kas me oleme soomeugrilased.

Homme hommikul lähevad Jüri Anduganov ja Laid Šemjer Riigikokku, kus neile korraldab vastuvõtu Riigikogu soome-ugri toetusrühm eesotsas Arnold Rüütliga.

23. veebruaril kell 12.00 algab president Lennart Meri vastuvõtt Kadriorus, kus president annab ordenikavaleridele aumärgid isiklikult üle.

Jüri Anduganov ja Laid Šemjer jäävad esialgsete kavatsuste kohaselt Eestisse nädala lõpuni.

Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistatakse ka Komimaal: 27. veebruaril kell 17.00 avatakse Sõktõvkaris Soome-Ugri Keskuses eesti kunstniku Eerik Vilsoni näitus eesti raamatutest.

Kirsti Ruul

http://www.suri.ee