Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskuse pressiteade

4. 10. 2001

Pressiteated 2001

Vadja muuseum vajab abi

Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluulearhiivi juhataja Ergo-Hart Västriku vahendusel jõudis Soome-Ugri Rahvaste Infokeskusse teave, et septembri alguses Venemaal Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis Luuditsa külas maha põlenud vadja muuseumi on hakatud taastama. Muuseumi oli loonud vadja kultuuri jäädvustaja ja vadjalaste õiguste kaitsja Tatjana Jefimova (vt http://www.suri.ee/il/2000/4/vadja.html, Fenno-Ugria Infoleht nr 4, 2000,), kes tulekahju ajal viibis Tartus, et tutvuda siinsetes muuseumides ja erakogudes säilitatavate materjalidega.

Kohalik omavalitsus on põlenud hoone asemel lubanud Luuditsasse tuua sadamaehituse tõttu niikuinii teisaldatava vana maja Lauga jõe suudmest. Miilits on kriminaalasja algatanud ja süütamist uurima asunud, kuigi tulemustest põlenud maja omanikele Tatjana ja Sergei Jefimovile veel teatatud pole. Kõik märgid viitavad aga ilmselgele süütamisele.

Põleng on vadja kultuurile korvamatu kaotus. Tules hävisid kõik kogutud esemed, väärtuslikud vanad fotod, samuti raamatud. Kahtlustatakse süütamist kättemaksu pärast, sest tänavu oli Tatjana Jefimova kogunud Luuditsa elanikelt 52 allkirja taotlusega metsavaraste tabamiseks. Siinpuhul toetuti Vene Föderatsiooni seadusele nr 2208 põliselanike maade ja õiguste kaitse kohta ning kohaliku administratsiooni sellealasele programmile.

Külaelanikud ja muidu ümbritsevad inimesed on muuseumi taasasutamisse väga soosivalt ning abivalmilt suhtunud. Tatjana Jefimovale on juba praeguseks toodud fotosid, mille ümbervõtmist ta nüüd korraldab. Tatjana ja Sergei ise on esialgsest suurest šokist üle saanud ja tegutsevad aktiivselt muuseumi taastamise nimel.

Tatjana Jefimova sõnul oleks Eestist eriti oodatud annetused Paul Ariste kogumikud ja muud vadjat puudutavad väljaanded.

7. septembri öösel toimunud põlengust teatas Soome-Ugri Rahvaste Infokeskusele Põllumajandusakadeemia professor Enn Ernits.

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus kutsub kõiki inimesi, kellele vadja kultuuri talletamine oluline tundub, toetama muuseumi taastamist rahaliselt või esemeliselt (vadja-alane kirjandus, fotod jms). Annetusi kogutakse Tallinnas Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuses tööpäevadel 10.00-17.00 (Roosikrantsi 6-310) ja Tartus Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuses tööpäevadel 10.00-12.00 ja 16.00-18.00 (Ülikooli 16-110). Annetada võib ka pangaülekandega Fenno-Ugria Asutuse arvele Hansapanka, konto nr 221011568640 selgitusega: ANNETUS VADJA MUUSEUMI TAASTAMISEKS.

Kirsti Ruul

http://www.suri.ee